Tag: taalachterstand

Startblokken, wat is dat voor VVE-programma?

Uit vraag en antwoord > Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) uitgebreide informatie

Wat leert mijn kind op de voorschool?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voorschool

Basislijst Schooltaalwoorden vmbo

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voortgezet onderwijs

Moet mijn kind verplicht naar de voorschool na VVE-indicatie?

Uit vraag en antwoord > Leerplicht voorschool

Voorlezen of voorgelezen worden? De VoorleesExpress!

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voorschool

Welke VVE-programma’s zijn er?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voorschool

Wat is het verschil tussen de voorschool en vroegschool? (VVE)

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voorschool

Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK)

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Basisschool De Schakel in Zuidoost: ‘Binnen twee jaar willen we technisch lezen en spelling weer op de kaart hebben’

Blogbericht van 5 november 2020

Onderwijsinspectie: leerlingen scoren slecht op taal en rekenen

Blogbericht van 10 april 2019

Wat mag en kan de gemeente om de terugloop op de voorschool te stoppen?

Blogbericht van 19 september 2018

Ouders aan het woord over beleidswijziging voorschool

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Ko-totaal, wat is dat voor VVE-programma?

Uit vraag en antwoord > Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) uitgebreide informatie

Sporen, wat is dat voor VVE-programma?

Uit vraag en antwoord > Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) uitgebreide informatie

Piramide, wat is dat voor VVE-programma?

Uit vraag en antwoord > Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) uitgebreide informatie

Kaleidoscoop, wat is dat voor VVE-programma?

Uit vraag en antwoord > Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) uitgebreide informatie

Kan mijn kind naar de voorschool?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze voorschool

Taaltips voor ouders, wat vindt u?

Blogbericht van 19 februari 2013

Schoolbesturen: Scholing onderwijsassistenten noodzakelijk

Blogbericht van 19 juli 2011

Amsterdamse Vakantieschool Taal in augustus 2011 van start

Blogbericht van 19 april 2011

Dag van de voorschool in Zuid

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Komaf toch bepalend voor achterstand

Blogbericht van 19 januari 2011

Zomerschool voor taalachterstanden

Blogbericht van 12 januari 2011

1.600 schooltaalwoorden voor vmbo

Blogbericht van 21 september 2010