Wat is het verschil tussen de voorschool en vroegschool? (VVE)

Geplaatst door IH op 12 augustus 2014
Een voorschool is een kinderdagverblijf dat VVE aanbiedt. Een vroegschool bestaat uit de groepen 1 en 2 van een basisschool met VVE. Ook kinderen zonder taalachterstand kunnen naar de voorschool. De gemeente bepaalt welke programma’s op de voorschool en de basisschool gebruikt mogen worden.

Voorschool

VVE wordt onderverdeeld in voorschoolse – en vroegschoolse educatie. Voorschoolse educatie in Amsterdam is voor peuters van 2 tot 4 jaar die nog niet leerplichtig zijn. Buiten Amsterdam geldt vaak nog de regel dat peuters vanaf 2,5 jaar naar de voorschool kunnen. Kinderen kunnen op een speelse manier hun achterstand inhalen, voordat ze naar school gaan. Peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties bieden voorschoolse educatie aan.

In ‘Wat leert mijn kind op de voorschool?’ vind je meer informatie over wat en hoe peuters op de voorschool leren.

Vroegschool

Vroegschoolse educatie is voor kleuters uit groep 1 en 2. Kinderen kunnen op een speelse manier in de kleuterklassen van de basisschool een achterstand inhalen, voordat ze aan groep 3 beginnen. De basisschool is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie.

VVE is meer dan taalontwikkeling alleen

VVE richt zich niet alleen op taalontwikkeling. De programma’s richten zich op meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijk. Kinderen zijn bezig met tekenen en zingen, zij doen spelletjes, spelen buiten, luisteren naar verhalen en praten hierover met elkaar.

De volgende ontwikkelingsgebieden krijgen aandacht in de VVE:

  • Taalontwikkeling: hierbij gaat het bijvoorbeeld om het vergroten van de woordenschat.
  • Beginnende rekenvaardigheid: het leren tellen, leren meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
  • Motorische ontwikkeling: er is aandacht voor het ontwikkelen van grove en fijne motoriek.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.

Verantwoordelijkheid gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de VVE en zorgt dat de landelijk erkende programma’s op de voorschool en de basisschool worden gebruikt. In de gemeente Amsterdam worden verschillende methodes gebruikt, die allemaal landelijk erkend zijn. De meest gebruikte methodes  in Amsterdam zijn:

Klik op de links voor meer informatie over deze methodes. Voor meer informatie over voorscholen (en VVE) in Amsterdam kunt u ook de website van de gemeente bezoeken: www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/voorschool.