Wat is het verschil tussen de voorschool en vroegschool? (VVE)

Geplaatst door IH op 24 september 2021
Een voorschool is een kinderdagverblijf met een VVE-programma. Een vroegschool is groep 1 en 2 op een basisschool met een VVE-programma. Ook kinderen zonder taalachterstand kunnen naar de voorschool. VVE richt zich niet alleen op de taalontwikkeling, maar ook op rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. De gemeente bepaalt welke landelijk erkende VVE-programma’s voorscholen en basisscholen mogen gebruiken.

Voorschool

In Amsterdam kunnen kinderen van twee tot vier jaar naar de voorschool. Hier breiden zij spelenderwijs hun taal- en rekenvaardigheden uit, zodat ze goed voorbereid naar de vroegschool of basisschool gaan. Buiten Amsterdam kunnen peuters meestal vanaf tweeënhalf jaar naar de voorschool.

De voorschool is met name geschikt voor peuters met een (taal)achterstand, omdat zij hier een speciaal educatieprogramma krijgen: een VVE-programma. De pedagogisch medewerkers zijn opgeleid om hiermee te werken.

In ‘Wat leert mijn kind op de voorschool?’ vind je meer informatie over wat en hoe peuters op de voorschool leren.

Vroegschool

Is uw kind vier jaar? Dan maakt het de overstap van de voorschool naar de basisschool. Een vroegschool is groep 1 en 2 op de basisschool, waarin leerkrachten met een VVE-programma werken. Ook hier kunnen leerlingen een (taal)achterstand inhalen, zodat ze beter voorbereid aan groep 3 beginnen.

Een voorschool werkt altijd samen met een basisschool. Bovendien zitten beide scholen vaak in hetzelfde gebouw en werken zij meestal met hetzelfde VVE-programma. Zo ontstaat er een doorgaande leerlijn. De basisschool is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie.

Voorschool en vroegschool: meer dan alleen taal

VVE richt zich niet alleen op de taalontwikkeling, maar ook op andere gebieden, namelijk:

  • Beginnende rekenvaardigheid, zoals leren tellen, leren meten en de oriëntatie in ruimte en tijd;
  • Motorische ontwikkeling: de ontwikkeling van de grote en kleine motoriek;
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.

Kinderen ontwikkelen bovenstaande vaardigheden spelenderwijs, bijvoorbeeld door tekenen, zingen, fietsen, voorlezen en buitenspelen.

VVE-programma’s op voorschool en vroegschool

Voor- en vroegscholen kunnen kiezen uit een aantal landelijk erkende VVE-programma’s. De meest gebruikte methodes in Amsterdam zijn:

Meer informatie over voor- en vroegschoolse educatie in Amsterdam staat op de website van de gemeente.

Meer artikelen over Ontwikkeling voorschool