29 september 2011: Praat mee over de kwaliteit van het schoolgebouw

Geplaatst door OCO op 22 september 2011

Een groot omheind schoolplein, ruime, frisse lokalen en brede gangen waar leerlingen rustig kunnen werken; enkele van de wensen die ouders hebben voor de school van hun kinderen.

Maar de werkelijkheid in Amsterdam is vaak anders, zo bleek uit een enquête van Project- en adviesbureau SPA en het Parool. De Amsterdamse ouders gaven de scholen van de hoofdstad een mager zesje.

Oorzaak? De gebruikers – ouders, kinderen en leerkrachten – worden te weinig betrokken bij het ontwerp van een nieuwe of te verbouwen school. Gevolg: hun wensen komen vaak niet terug in het uiteindelijke ontwerp.

Tijdens Anders denken, anders doen staan op 29 september 2011 de gebruikers echter centraal. Zij krijgen tijdens ontwerpsessies de kans om hun eisen te formuleren voor de aanstaande verbouwing van de Springplank in de Robert Scottstraat (Amsterdam West). Het resultaat van deze sessies zal worden aangeboden aan het stadsdeel, schoolbestuur en de directeur van de school.

Met onder anderen: Marie-Jose Karskens (directeur, KBS De Springplank), Godfried Lambriex (wethouder Onderwijshuisvesting, Stadsdeel West) en Marco van Zandwijk (adviseur Atelier Rijksbouwmeester).

Anders denken, anders doen is een programma van Pakhuis de Zwijger over Sociaal en Fysiek in samenwerking met SPA, Amsta, Ymere, Combiwel, Dienst Wonen Zorg en Samenleven, Amsterdamse Wijkaanpak en Eigen Haard.