Raadpleeg bij sexueel, fysiek of geestelijk geweld de vertrouwensinspecteur

Geplaatst door OCO op 20 februari 2007

Bij de onderwijsinspectie werken vertrouwensinspecteurs (VI) waar klachten rond sexueel, fysiek of geestelijk geweld gemeld kunnen worden.

Ouders, leerlingen, docenten, directies, besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
  • psychisch en fysiek geweld;
  • discriminatie en radicalisering.

De vertrouwensinspecteur adviseert over te nemen stappen, staat bij bij het zoeken naar oplossingen, begeleidt desgevraagd bij het indienen van een klacht of het doen van aangifte. De wettelijke taken en bevoegdheden van de vertrouwensinspecteur zijn omschreven in Artikel 6 van de Wet op het onderwijstoezicht

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).

Meldingsplicht en aangifteplicht bij vermoeden van zedenmisdrijf
Een personeelslid is verplicht het schoolbestuur te informeren als er een zedenmisdrijf gepleegd is door een met schooltaken belast persoon, dat kan dus zowel een personeelslid als vrijwillger zijn. Het schoolbestuur is verplicht melding te doen bij de vertrouwensinspecteur. Wanneer na overleg met de vertrouwensinspecteur sprake is van een ‘redelijk vermoeden’, dan is het schoolbestuur verplicht om aangifte te doen. Voordat het schoolbestuur aangifte doet moeten de ouders van de leerling en de verdachte daarover geïnformeerd worden.

Meer artikelen over Rechten en plichten