Recht op correctie of toevoeging onderwijskundig rapport

Geplaatst door OCO op 23 juni 2007

Scholen zijn verplicht op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens ouders te informeren en uit te leggen welke gegevens van de leerling gebruikt worden. Ook is de school verplicht om aan te geven wanneer en waarom de school leerlinggegevens aan anderen wil geven. Dit geldt ook voor de gegevens die de basisschool aan de school voor voortgezet onderwijs wil geven, waar de leerling na groep 8 naar toe wil.

Dit is onder meer vastgelegd in een uitspraak van de Commissie Bescherming Persoonsgegevens over digitale uitwisseling van leerlinggegevens door basisscholen aan scholen voor voortgezet onderwijs (eindoordeel Digidoor, 27 mei 2005, z2004-1152, CBP).

Informatieplicht
Basisscholen hebben een zogenaamde informatieplicht. Dit betekent dat een leerling en zijn ouders recht hebben op een afschrift van het onderwijskundig rapport. Ook hebben de leerling en zijn ouders het recht om te vragen om een correctie / aanpassing (correctieverzoek) vóórdat het onderwijskundig rapport aan de school voor het voortgezet onderwijs wordt gegeven.

Corrigeren of toevoegen
De school is niet verplicht om het rapport aan te passen omdat de ouder daarom vraagt. Als de school het verzoek van de ouders niet wil overnemen, ligt het voor de hand om de mening van de leerling en zijn ouders aan het dossier toe te voegen. Hierdoor geeft het rapport een vollediger beeld van de leerling en kan het overgedragen worden aan de VO-school.

CBP uitspraak Digidoor

Meer artikelen over Rechten en plichten