Tag: leerlingdossier

Welk kindvolgsysteem gebruikt de voorschool van mijn kind?

Uit vraag en antwoord > Voorschool

Onderwijskundig rapport of onderwijskundig informatiedocument (oki-doc)

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wat staat er (verplicht) in het onderwijskundig rapport en oki-doc?

Uit vraag en antwoord > Leerlingdossier

De kwaliteit van het leerlingdossier van uw kind

Blogbericht van 21 maart 2013

Hebben ouders recht op een kopie van het leerlingdossier van hun kind?

Uit vraag en antwoord > Leerlingdossier

Informatieplicht leerlinggegevens

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Dijksma wijst scholen op regels leerlingdossiers

Blogbericht van 23 februari 2009

Wat is de bewaartermijn van leerlinggegevens?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs

Recht op informatie

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Recht op inzage volledige leerlingdossier

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Recht op correctie of toevoeging onderwijskundig rapport

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten