Tag: leerlingdossier

Wat staat er (verplicht) in het onderwijskundig rapport en oki-doc?

Uit vraag en antwoord > Leerlingdossier

OKI-doc

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

De kwaliteit van het leerlingdossier van uw kind

Blogbericht van 21 maart 2013

Hebben ouders recht op een kopie van het leerlingdossier van hun kind?

Uit vraag en antwoord > Leerlingdossier

Informatieplicht leerlinggegevens

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Dijksma wijst scholen op regels leerlingdossiers

Blogbericht van 23 februari 2009

Wat is de bewaartermijn van leerlinggegevens?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs

Recht op informatie

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Recht op inzage volledige leerlingdossier

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Recht op correctie of toevoeging onderwijskundig rapport

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten