Tag: leerlingdossier

Onderwijskundig rapport of onderwijskundig informatiedocument (oki-doc)

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Welk kindvolgsysteem gebruikt de voorschool van mijn kind?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voorschool

Informatieplicht leerlinggegevens

Uit vraag en antwoord > Leerlingdossier

Hebben ouders recht op inzage en een kopie van het leerlingdossier van hun kind?

Uit vraag en antwoord > Inzagerecht

Wat is een leerlingdossier?

Uit vraag en antwoord > Leerlingdossier basisonderwijs

Wat is de bewaartermijn van leerlinggegevens?

Uit vraag en antwoord > Leerlingdossier basisonderwijs

Wat staat er (verplicht) in het onderwijskundig rapport (oki-doc)?

Uit vraag en antwoord > OKI-doc en onderwijskundig rapport

De kwaliteit van het leerlingdossier van uw kind

Blogbericht van 21 maart 2013

Dijksma wijst scholen op regels leerlingdossiers

Blogbericht van 23 februari 2009

Recht op informatie

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Recht op correctie of toevoeging onderwijskundig rapport

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten