Schoolplan

Geplaatst door OCO op 3 december 2006

In het schoolplan geeft de school aan hoe ze de komende vier jaar het onderwijs gaat verbeteren.
Een school moet regelmatig de eigen kwaliteit toetsen en bekijken wat er beter kan. In het schoolplan wordt vastgelegd hoe dit gaat gebeuren. Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders meepraten over het schoolplan. Het plan wordt uiteindelijk door het schoolbestuur vastgesteld.
Ouders kunnen op school naar het schoolplan vragen.

Meer artikelen over Blog