Organisatie basisonderwijs


 • Wat staat er in een schoolplan?

  In een schoolplan beschrijft de school hoe ze de kwaliteit van het onderwijs waarborgt en wat haar ambities, doelen en acties zijn.
 • Aanmelding van nieuwkomers op school

  Aanmelding van nieuwkomers om de Nederlandse taal te leren kan voor een nieuwkomersklas of Internationale Schakelklas op de basis- of middelbare school.
 • Wat doet een schoolbestuur?

  Een schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de school en het onderwijs dat gegeven wordt. Een taak is bijvoorbeeld financiel beleid.
 • Wat is een oudercommissie?

  Een oudercommissie bestaat uit ouders van leerlingen die aan een school verbonden zijn. De oudercommissie organiseert vaak activiteiten, zoals kerst.
 • Is schoolzwemmen verplicht?

  Of schoolzwemmen verplicht is hangt er van af of het in de schoolgids staat beschreven als onderdeel van het onderwijsprogramma.
 • Wat is een continurooster?

  Op scholen met een continurooster blijven leerlingen tijdens de middagpauze op school. De school is op dat moment verantwoordelijk voor het toezicht.

Toon meer artikelen