SP onderzoekt opnieuw ouderbijdrage

Geplaatst door Menno van de Koppel op 30 oktober 2013

De SP heeft in 2013 een onderzoek naar de vrijwillige ouderbijdrage herhaald dat OCO en SP samen hebben uitgevoerd in 2010. In 2010 was er nog een groot aantal scholen dat niet aangaf dat de ouderbijdrage vrijwillig is, dit blijkt nu sterk verbeterd te zijn al ontbreekt deze wettelijk verplichte informatie nog steeds bij een kwart van de onderzochte scholen.

Bevindingen uit het onderzoek van de SP over de ouderbijdragen in 2013  

  • De scholen zijn ouders beter gaan informeren over de ouderbijdrage. Nu meldt 76% van de onderzochte scholen dat de ouderbijdrage vrijwillig is.
  • De ouderbijdrage in Amsterdam varieert tussen € 0 en € 2200 met een gemiddelde van € 80,79. De gemiddelde ouderbijdrage is in 3 jaar tijd dus met 35,37% toegenomen.
  • Twee van de 209 scholen, te weten Cheider en Rosj Pina, vragen in 2013 een erg hoog bedrag. De ouderbijdrage is daar gestegen met een factor 1000 en deze stijging wordt veroorzaakt door de kosten van de beveiliging van deze scholen. Zonder deze twee scholen is het gemiddelde van de ouderbijdrage € 69,28 en is de gemiddelde ouderbijdrage dus gestegen met 16,09%.
  • Twee scholen vragen geen ouderbijdrage;
  • De ouderbijdrage wordt zeer verschillend besteed. Er is geen duidelijk patroon teherkennen in de daarover beschikbare informatie;
  • Zeventien van de in totaal 209 onderzochte scholen vragen € 100, – of meer;
  • In sommige stadsdelen geeft het stadsdeel een bijdrage voor extra activiteiten waardoor de school, aldus de schoolgids, geen extra bijdrage hoeft te vragen.

Download
Bekijk het onderzoeksrapport ‘Wat kost een school in 2013‘ als pdf-bestand.

Meer artikelen over Blog