Speciaal onderwijs

Geplaatst door OCO op 3 december 2006

In het speciaal onderwijs wordt les gegeven aan kinderen die speciale zorg en aandacht nodig hebben, die op een gewone school niet gegeven kunnen worden. Naar een speciale school gaan bijvoorbeeld kinderen met een lichamelijke handicap, blinde en dove kinderen, kinderen met een laag IQ en kinderen met ernstige gedragsstoornissen. Kinderen kunnen tot 20 jaar in het speciaal onderwijs terecht.

Ouders kunnen voor hun kind vragen om een plaats in het speciaal onderwijs. Aan de hand van landelijke richtlijnen beslist een aparte commissie of een kind hiervoor in aanmerking komt. Deze Commissie voor indicatiestelling is verbonden aan het Regionaal expertisecentrum (REC), een samenwerking van alle speciale scholen in een bepaald gebied.

Meer artikelen over Blog