Sportklassen op de voorkeurslijsten voor de loting & matching in 2016

Geplaatst door Veerle Straatman op 15 maart 2016
Sportliefhebbers zullen bij hun schoolkeuze misschien extra letten op de sportklassen op de voorkeurslijsten voor de loting & matching in 2016. Zes scholen bieden een sportklas of sportgerelateerde ’profielklas’ aan op de voorkeurslijsten. Wat voor informatie over deze sportklassen is er te vinden in de schoolgidsen en op schoolwebsites?

Sportklassen op de voorkeurslijsten

Hieronder staan de scholen die een sportklas aanbieden volgens de voorkeurslijsten bij de loting & matching in 2016. Onder de schoolnamen staan de adviezen waarvoor een sportklas beschikbaar is volgens de voorkeurslijsten. Er staan geen sportklassen voor leerlingen met een advies voor havo of havo/vwo op de voorkeurslijsten.

Om hoeveel lesuren sport gaat het per week? Welke leerjaren is er extra sportaanbod? Op welke scholen worden de examenvakken Sport, Dienstverleing en Veiligheid (voor vmbo-b en vmbo-k), LO2 (voor vmbo-t) of sport, bewegen en maatschappij (voor havo en vwo) aangeboden? Wordt er een extra ouderbijdrage gevraagd voor de sportklas? De gegevens hieronder zijn gebaseerd op informatie uit schoolgidsen en van schoolwebsites.

Voetbalklas Bindelmeer College, Zuidoost
(vmbo-b, vmbo-b/k, vmbo-t, met en zonder lwoo; vmbo-t/havo)

Leerjaren en lesuren

In de voetbalklas van het Bindelmeer College trainen leerlingen twaalf lesuren per week naast de andere lesuren die ze volgen. Normaal krijgen leerlingen op het Bindelmeer College vier lesuren bewegingsonderwijs in de eerste twee jaar, daarna twee lesuren per week. Een lesuur duurt 45 minuten op het Bindelmeer College.

Bijzonderheden

Leerlingen die de voetbalklas kiezen, volgen ook lessen op het gebied van voeding en communicatie. In een speciale flyer voor de voetbalklas met als motto “van talent naar prof” stelt het Bindelmeer College als einddoel: “een vmbo-diploma met uitzicht op een profcarière.”

Ouderbijdrage

In de summiere informatie over de voetbalklas op de website van het Bindelmeer College staat nog niets over een extra ouderbijdrage bovenop de standaard ouderbijdrage (of, zoals de school het noemt, ‘kosten’) van 120 euro.

Sportklas Bredero Mavo, Noord
(vmbo-t met en zonder lwoo, vmbo-t/havo)

Leerjaren en lesuren

Alle leerlingen krijgen op de Bredero Mavo in het eerste leerjaar vier lesuren lichamelijke opvoeding. Het tweede en derde jaar is dit drie lesuren en het vierde jaar twee lesuren. Het gaat om lesuren van 50 minuten. Degenen die voor de sportklas kiezen, krijgen in het derde jaar twee lesuren extra lichamelijke opvoeding (LO2) en in het examenjaar vier lesuren extra.

Bijzonderheden

Leerlingen kunnen pas voor de sportklas kiezen in het derde en vierde leerjaar en het betreft dan het examenvak LO2. Op de Bredero Mavo houden leerlingen van de sportklas een officiële sportportfolio bij (vaardigheden als samenwerken, organiseren en leiding geven staan centraal). Er wordt ook gesport buiten school, er is bijvoorbeeld een wintersportweek.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is in het eerste leerjaar 250 euro. Voor de sportklas wordt in het derde jaar een eenmalig extra ouderbijdrage van 200 euro gevraagd. De wintersportreis in de voorjaarsvakantie kost nog eens 450 euro extra (zowel in derde als vierde jaar).

Sport & Health-klas Mundus College, Nieuw-West
(vmbo-b, vmbo-b/k, vmbo-t, vmbo-t/havo)

Leerjaren en lesuren

In de schoolgids en op de website van het Mundus College was er geen specifieke informatie te vinden over welke leerjaren het betreft, (extra) uren die aan sport worden besteed, of een eventueel examenvak op het gebied van sport. Wel is bekend dat alle leerlingen tijdens alle leerjaren vier lesuren lichamelijke opvoeding krijgen. Lesuren duren 50 minuten op het Mundus College.

Bijzonderheden

Op de website van het Mundus College staat dat leerlingen in de Sport & Health klas samenwerken, projectmatig werken en breinleren. De persoonlijke leerweg en veel bewegen staan centraal. Het wordt zelfs een nieuw onderwijsconcept genoemd.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage op het Mundus College is 65 euro, er is geen informatie te vinden over eventuele extra kosten voor de Sport & Health klas.

Sportklas St. Nicolaaslyceum, Zuid
(vwo)

Leerjaren en lesuren

De sportklas op het St. Nicolaaslyceum wordt aangeboden in de eerste drie leerjaren. Op de voorkeurslijsten voor de centrale loting & matching in 2016 staat deze sportklas alleen voor leerlingen met een vwo-advies vermeld. In de bovenbouw kunnen havo-leerlingen of vwo-leerlingen voor het examenvak ‘sport, bewegen en maatschappij’ kiezen. Over het aantal lesuren die (extra) aan sport worden besteed, was geen informatie beschikbaar.

Bijzonderheden

Wel staat te lezen op de website dat er in ‘plusuren’ extra lessen op het gebied van sport worden gevolgd, waarin leerlingen kennismaken met verschillende sporten. Leerlingen doen daarnaast kennis op over sportief gedrag, voeding en samenwerking.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage op het St. Nicolaaslyceum bedroeg vorig jaar 230 euro, voor de sportklas (of andere plusklassen) werd 285 euro extra gevraagd. Actuelere gegevens zijn niet bekend omdat de schoolgids niet online te vinden is.

Sportklas Over-Y College, Noord
(vmbo-t met en zonder lwoo, vmbo-t/havo)

Leerjaren en lesuren

De sportklas op het Over-Y College wordt in de eerste twee leerjaren aangeboden, vervolgens kunnen leerlingen in de bovenbouw kiezen voor het examenvak LO2. Leerlingen krijgen op het Over-Y College de eerste drie jaar per week drie lesuren lichamelijke opvoeding, leerlingen van de sportklas krijgen drie uur extra, zes uur in totaal. In het vierde leerjaar blijven leerlingen in de sporklas drie uur extra sport, gewone leerlingen sporten dan nog maar een half jaar een lesuur per week. Lesuren duren 40 minuten op het Over-Y College.

Bijzonderheden

Er worden met de sportklas van het Over-Y College wedstrijden bezocht en leerlingen nemen deel aan toernooien. Ook wordt er bij vakken als biologie en geschiedenis meer aandacht besteed aan sport.

Ouderbijdrage

Het eerste jaar wordt bovenop de standaard ouderbijdrage van 290 euro een extra bijdrage van 150 euro gevraagd (inclusief 50 euro voor een trainingspak), daarna wordt er een extra bijdrage van 100 euro per jaar gevraagd.

Sportklas Panta Rhei, Amstelveen
(voor adviezen: vmbo-b, vmbo-b/k, vmbo-t, met en zonder lwoo; vmbo-t/havo)

Leerjaren en lesuren

De sportklas op Panta Rhei wordt aangeboden in de eerste twee leerjaren. Reguliere klassen krijgen op Panta Rhei de eerste twee jaar 180 minuten lichamelijke opvoeding per week. De sportklasleerlingen krijgen de eerste twee jaar 120 minuten extra per week, in totaal 5 uur. In het derde en vierde leerjaar krijgen alle leerlingen 180 minuten lichamelijke oefening per week.

Bijzonderheden

LO2 wordt niet als examenvak aangeboden voor vmbo-t leerlingen. Basis- en kaderleerlingen kunnen in de bovenbouw kiezen voor het examenvak SDV (Sport, Dienstverlening en Veiligheid).

Ouderbijdrage

Voor de sportklas wordt bovenop de standaard ouderbijdrage van 210 euro twee jaar lang een extra bijdrage van 50 euro per leerjaar gevraagd, plus 90 euro voor een trainingspak. Voor het examenvak SDV wordt in het derde en vierde leerjaar een extra bijdrage van 50 euro gevraagd, plus 175 euro voor het SDV-survivalkamp in het vierde leerjaar.

Leerlingen die kiezen voor een sportklas op het Panta Rhei maken kennis met verschillende sporten en ook bij andere vakken wordt er extra aandacht aan sport besteed.

Sportklassen die niet vermeld staan op voorkeurslijsten

Voor een aantal andere scholen geldt dat er op de website of in schoolgidsen wel gesproken wordt over het aanbieden van een sportklas, maar dat de sportklas niet op de officiële voorkeurslijsten van de OSVO vermeld wordt. Het gaat om: Calandlyceum, Calvijn College, Damstede Lyceum, Huygens College, De nieuwe Havo, Open Schoolgemeenschap Bijlmer, Scholengemeenschap Reigerbos, Stelle College, Sweelinck College.

Ook bezig met schoolkeuze? Gebruik ‘Mijn Voorkeurslijst’ om je schoolbezoeken te plannen, notities te bewaren en je voorkeurslijst te ordenen.
Meer artikelen over Blog