Structurele oplossing voor groei leerlingaantal in Zuid

Geplaatst door Menno van de Koppel op 13 september 2013

Stadsdeel Zuid verwacht binnen het basisonderwijs in Zuid een groei van 854 leerlingen tot 2017. Om deze groei op te vangen heeft  stadsdeel Zuid een Integraal huisvestingsplan 2013-2017 opgesteld. Het plan is veelomvattend, het bevat informatie over de wettelijke kaders, leerlingprognoses, een visie op de onderwijshuisvesting, operationele en financiële gegevens. Het plan voorziet in uitbreiding van scholen en bouw van nieuwe scholen om het benodigde aantal plaatsen te kunnen realiseren. Ook bevat het plan een paragraaf over verbetering van het binnenklimaat en het energiezuiniger maken van scholen.

Stadsdeelraad beslist
Om onnodige vertraging te voorkomen heeft het stadsdeel dit plan versneld opgesteld, vlak voordat bij het afschaffen van de stadsdelen bevoegdheden worden overgedragen aan de centrale stad. Verantwoordelijk stadsdeelwethouder Simone Kukenheim werd de afgelopen jaren geconfronteerd met stijgende leerlingaantallen en tekortschietende capaciteit, waarvoor steeds ad hoc oplossingen nodig waren, het voorstel biedt structurele oplossingen. Het Integraal huisvestingsplan (IHP) zal op Dinsdag 1 oktober worden behandeld in de commissie Samenleving. Op 30 oktober 2013 beslist de stadsdeelraad over de plannen.

Niet allemaal in eigen buurt naar school
Daarnaast bevat het plan interessante gegevens over leerlingstromen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat in Zuid gemiddeld tweederde van de kinderen in de eigen buurt naar school gaat en eenderde uitstroomt naar scholen buiten de eigen buurt (deels naar scholen voor speciaal onderwijs), wat opmerkelijk is gezien het buurtschoolbeleid. Er is ook instroom op de scholen in Zuid van kinderen van buiten het stadsdeel, per saldo stromen er op dit moment ruim 800 leerlingen meer Zuid in dan uit. De geplande capaciteitsuitbreiding tot aan 2017 komt daarmee ongeveer overeen met het aantal plaatsen dat op dit moment per saldo voor leerlingen van buiten Zuid nodig is. Overigens bevat het Integraal huisvestingsplan 2013-2017 ook een paragraaf over afstemming met andere stadsdelen. Ook worden in het plan de verwachtingen omschreven ten aanzien van mogelijke veranderingen als gevolg van nieuw stedelijk toelatingsbeleid.

Betrokken scholen
Het Integraal huisvestingsplan 2013-2017 is tot stand gekomen in gesprek met de 18 schoolbesturen van zowel openbare als bijzondere scholen in Zuid. De Nicolaas Maesschool krijgt per oktober een dependance in de Krusemanstraat. De Anne Frankschool, Maas- en Waalschool, de St. Catharina en de Oscar Carré gaan uitbreiden. De Europaschool en de Geert Grootte II gaan ook uitbreiden. Er komt er een nieuwe basisschool op de Zuidas en een dependance van de Notenkraker in de Hoofddorppleinbuurt.

Download
Lees het Integraal Huisvestingsplan 2013-2017 voor het basisonderwijs in Stadsdeel Zuid 

Meer artikelen over Blog