Tag: afstromen

Zittenblijven of afstromen in het voorgezet onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Overgangsbeslissing

Hoe lang mag een leerling doen over het voortgezet onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Onderwijstijd

28 mei 2015 #Stapeldebat

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Afschaffing maximale verblijfsduur vmbo

Blogbericht van 5 september 2011