Afschaffing maximale verblijfsduur vmbo

Geplaatst door OCO op 5 september 2011

Maximale verblijfsduur, wat is dat nou eigenlijk?
De maximale verblijfsduur heeft te maken met zittenblijven. Hier zijn wettelijke regels over opgesteld. Leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) mogen maximaal vijf jaar over het vmbo doen en dus maar 1 keer blijven zitten. Wanneer leerlingen deze vijf jaar overschrijden kunnen zij doorstromen naar het mbo of via particulier onderwijs of een staatsexamen hun diploma voor voortgezet onderwijs behalen.

Doorstroom vmbo naar mbo verbeteren
In 2009 heeft het kabinet besloten om een aantal maatregelen te nemen om de doorstroom van vmbo naar mbo te verbeteren. Op 10 juni 2009 ontving de Tweede Kamer een brief van het kabinet, waarin de verschillende maatregelen beschreven staan. Eén van de maatregelen is het afschaffen van de maximale verblijfsduur in het vmbo.

Voordelen
De afschaffing van de maximale verblijfsduur heeft voordelen voor vmbo-leerlingen. Leerlingen die meer tijd nodig hebben om hun vmbo-diploma te halen krijgen deze mogelijkheid. Ook biedt deze verandering de mogelijkheid om te stapelen (meerdere vmbo-diploma’s halen) en kunnen leerlingen makkelijker doorstromen naar het mbo.

Ingang wetswijziging
In juni 2011 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel wordt in dit najaar behandelt door de Eerste Kamer. Dit betekent dat de wijziging waarschijnlijk geldt per 1 januari 2012.

Meer artikelen over Blog