Voorlopige korting OCW op As Siddieq blijft overeind

Geplaatst door OCO op 21 januari 2010

De gedeeltelijke opschorting door de staatssecretaris van Onderwijs van de bekostiging van de As Siddieq-basisschool in Amsterdam is in stand gelaten. Dit blijkt uit een voorlopige uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag.

Schoolbestuur houdt het nog wel even vol
Het verzoek van de stichting Islamitische Scholen Amsterdam om de financiƫle korting van 5% te schorsen, is afgewezen omdat de volgens de hoogste bestuursrechter de noodzaak daarvoor ontbreekt. De stichting beschikt voorlopig nog over voldoende geld en de staatssecretaris zal voldoende snel duidelijkheid geven of het gekortte bedrag alsnog uitbetaald wordt of definitief wordt ingehouden.

Nieuw onderzoek naar lesmethode burgerschap
De staatssecretaris had vanaf oktober 2009 een voorlopige korting opgelegd van 5% op de rijksbijdrage aan de school (de ‘bekostiging’). Reden voor deze sanctiemaatregel was dat uit rapporten van de Onderwijsinspectie was gebleken dat in de lesmethode van de school onvoldoende aandacht wordt besteed aan burgerschap, inburgering en democratie.
De staatssecretaris heeft toegezegd uiterlijk half april 2010 te beslissen of de stichting alsnog de resterende 5% van de bekostiging uitbetaald zal krijgen, nadat de onderwijsinspectie in maart 2010 nieuw onderzoek heeft gedaan of de school inmiddels wel aan de voorwaarden voldoet.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog