Mogen scholen gegevens van leerlingen publiceren op internet?

Geplaatst door OCO op 16 oktober 2007

Nee, dat mag alleen met toestemming.

Veel onderwijsinstellingen maken gebruik van internetvoorzieningen om met hun (minderjarige) leerlingen, deelnemers of studenten te communiceren over de instelling, het onderwijs en de activiteiten die zij organiseren. Voor het plaatsen van persoonsgegevens en foto?s op internet dient de onderwijsinstelling toestemming te vragen aan de leerlingen. Voor leerlingen onder de zestien jaar geldt dat voor het plaatsen van persoonsgegevens en foto’s op internet toestemming gevraagd moet worden aan de ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s). Toestemming geeft de school echter geen vrijbrief om alle persoonsgegevens vrijuit op internet te publiceren. De doelbindings-, verenigbaarheids- en beveiligingsvereisten uit de Wet bescherming persoonsgegevens maken het noodzakelijk dat een school extra waarborgen treft om de persoonlijke levensfeer van leerlingen en leraren te beschermen. Indien de onderwijsinstelling persoonsgegevens wil plaatsen op internet dient zij hiervoor passende waarborgen te treffen, zoals het afschermen van de gegevens voor onbevoegden door middel van een (uniek) wachtwoord en afscherming van de pagina?s voor zoekmachines. Gaat het om gegevens die alleen van belang zijn voor de direct betrokken (minderjarige) leerling, zoals gegevens over ziekte of behaalde resultaten, dan mag de informatie alleen voor die persoon of diens ouders dan wel wettelijke vertegenwoordiger(s) toegankelijk zijn, door middel van individuele toegangsbeveiliging. U kunt uw toestemming altijd intrekken. Zelfs als u ooit toestemming heeft gegeven om over u of uw kinderen gegevens op internet te publiceren, kunt u deze op een later moment intrekken. U kunt voor uw verzoek gebruik maken van de modelbrief van het CBP.

Gerelateerde onderwerpen