Tag: staatsexamen

Kan ik vrijstelling krijgen voor een examenvak van het staatsexamen vwo, havo of vmbo?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wat is het staatsexamen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Mag je het examenvak Spaans vervangen door staatsexamen Arabisch?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Passend onderwijs en corona

Blogbericht van 23 april 2020