Tag: staatsexamen

Passend onderwijs en corona

Blogbericht van 23 april 2020

Is in plaats van een examen Spaans een staatsexamen Arabisch toegestaan in hetzelfde schooljaar?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Kan ik vrijstelling krijgen voor een examenvak van het staatsexamen vwo, havo of vmbo?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Staatsexamen

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs