Kan ik vrijstelling krijgen voor een examenvak van het staatsexamen vwo, havo of vmbo?

Geplaatst door OCO op 14 mei 2013
Je kunt onder bepaalde voorwaarden vrijstelling krijgen voor één of meerdere examenvakken van het staatsexamen vwo, havo of vmbo. De vrijstelling of ontheffing wordt verleend door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Voorwaarden vrijstelling

Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Heb je een (voorlopige) cijferlijst van het vmbo, havo of vwo? Dan krijg je vrijstelling voor de vakken waarvoor je een voldoende hebt gehaald. Onvoldoendes (minimaal een 4) kun je ook laten meetellen voor het eindresultaat. Neem je (voorlopige) originele cijferlijst mee naar het mondeling examen. Je ontvangt dan een diploma als je daar volgens de uitslagregeling recht op hebt.
  • Heb je een bewijsstuk van een andere, gelijkwaardige opleiding? Dan moet u de vrijstelling zelf aanvragen. Voorbeelden zijn het Internationaal Baccalaureaat of het Europees Baccalaureaat.
  • Je diploma of ander bewijsstuk is nog geen 10 jaar oud.

Vrijstelling aanvragen

Je vraagt de vrijstelling schriftelijk aan bij DUO / Staatsexamens VO. Met het verzoek om vrijstelling stuur j de volgende stukken mee:

  • het originele diploma, getuigschrift of ander bewijsstuk van de opleiding
  • een gedetailleerde omschrijving van uw leerstof
  • en een kopie van uw legitimatiebewijs

Als DUO je verzoek goedkeurt, ontvang je daarvan een bewijs.