Kan ik vrijstelling krijgen voor een examenvak van het staatsexamen vwo, havo of vmbo?

Geplaatst door OCO op 14 mei 2013
Je kunt onder bepaalde voorwaarden vrijstelling krijgen voor één of meerdere examenvakken van het staatsexamen vwo, havo of vmbo. De vrijstelling of ontheffing wordt verleend door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Voorwaarden vrijstelling
Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je moet met een diploma, getuigschrift of een ander bewijsstuk van een opleiding aantonen dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om een vrijstelling te krijgen. Voorbeelden zijn het Internationaal Baccalaureaat of het Europees Baccalaureaat.
  • Je diploma of ander bewijsstuk is nog geen 10 jaar oud.

Vrijstelling aanvragen
U vraagt de vrijstelling schriftelijk aan bij DUO vrijstelling regelen. Met het verzoek om vrijstelling stuurt u de volgende stukken mee:

  • het originele diploma, getuigschrift of ander bewijsstuk van de opleiding
  • een gedetailleerde omschrijving van uw leerstof
  • en een kopie van uw legitimatiebewijs

Als DUO uw verzoek goedgekeurt, ontvangt u een bewijs van ontheffing.