Kan ik vrijstelling krijgen voor een examenvak van het staatsexamen vwo, havo of vmbo?

Geplaatst door OCO op 12 april 2023
Je kunt soms vrijstelling krijgen voor één of meerdere examenvakken van het staatsexamen vwo, havo of vmbo. Bijvoorbeeld als je een cijferlijst hebt waaruit blijkt dat je voor dat vak een voldoende hebt gehaald. De vrijstelling wordt verleend door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Je ontvangt altijd een bevestiging.

Voorwaarden vrijstelling staatsexamen

Om vrijstelling voor één of meerdere staatsexamens te krijgen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Heb je een (voorlopige) cijferlijst van het vmbo, havo of vwo? Dan krijg je vrijstelling voor de vakken waarvoor je een voldoende hebt gehaald (art. 4.5 lid 1 Uitvoeringsbesluit WVO 2020).
  • Onvoldoendes (minimaal een 4) kun je soms ook laten meetellen voor het eindresultaat. In dat geval moet je wel gemiddeld een 5,5 hebben als eindcijfer. Neem je (voorlopige) originele cijferlijst mee naar het mondeling examen (art. 4.5 lid 4 Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

Heb je een bewijsstuk van een andere, maar wel gelijkwaardige opleiding? Dan moet je de vrijstelling zelf aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan een cijfer dat je wilt inbrengen van een buitenlandse opleiding. 

Bewijsstuk 10 jaar geldig

Een eerder behaald cijfer is 10 jaar gelding. Daarna kan je dat cijfer niet meer gebruiken als bewijsstuk om vrijstelling aan te vragen (art. 4.5 lid 3 Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

Vrijstelling staatsexamen aanvragen

Je vraagt de vrijstelling schriftelijk aan bij Dienst Uitvoering Onderwijs.  Je schrijft een brief waarin je vraagt om vrijstelling voor een specifiek vak. Bij het verzoek om vrijstelling voeg je de volgende stukken mee:

  • het originele bewijsstuk (bijvoorbeeld een cijferlijst, getuigschrift of diploma);
  • een gedetailleerde omschrijving van uw leerstof;
  • en een kopie van je legitimatiebewijs.

Aanvraag indienen bij DUO

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verstrekt studiefinanciering, erkent diploma’s en organiseert examens voor studenten en scholieren. Deze organisatie gaat ook over vrijstelling van staatsexamens.

Dienst Uitvoering Onderwijs
Examens OCW/Staatsexamens vo
Postbus 30158
9700 LK Groningen

Zonder bevestiging, geen vrijstelling

Als je vrijstelling krijgt, dat ontvang je daar altijd een bevestiging van DUO van. Zonder bevestiging verkrijg je geen vrijstelling.

Meer artikelen over Eindexamen voortgezet onderwijs