Tips voor oudergesprek over Entreetoets

Geplaatst door OCO op 26 juli 2007
De ervaring van OCO is dat in de praktijk elke school op een andere manier omgaat met de Entreetoets. Zo zijn er scholen die geen voorlopig basisschooladvies aan de scores koppelen en scholen die dat wel doen. Het is daarom het beste om uw vragen over de uitslag van de entreetoets in eerste instantie neer te leggen bij de school, bijvoorbeeld door een afspraak met de leerkracht te maken voor een oudergesprek. OCO heeft tips voor ouders voor vragen die u naar aanleiding van de uitslag van de Entreetoets met school kunt bespreken.
Let op: Cito schaft de Entreetoets na schooljaar 2022-2023 af. De E7-toets van Cito vervangt de Entreetoets.

Wat betekent de score van de Entreetoets?

 • Wat is de waarde die Cito er aan geeft, wat voor advies geeft Cito op basis van de score?
 • Als Cito nu nog geen advies geeft naar aanleiding van de score, op welk moment krijgt de school dat advies dan?
 • Welke rapportcijfers vindt de school passen bij de score en komen die overeen met de cijfers die het kind op zijn rapport heeft?

Wat vindt de school ervan?

 • Past dit bij het oordeel van de school over de kennis en kunde van de leerling?
 • Hoe is de school van plan de score mee te nemen in het basisschooladvies?
 • Zegt het misschien iets over de toetsvaardigheid van het kind? Misschien is hij niet zo goed of juist heel goed in het maken van toetsen en komt de score daardoor lager of hoger uit. Dan kan de ouder de leerkracht vragen daar ook bij de citotoets van groep 8 rekening mee te houden.

Wat vindt u als ouder ervan?

 • Past het bij uw beeld van de capaciteiten van uw kind?
 • Bent u tevreden of denkt u dat er iets moet veranderen?
 • Hiervoor kunt u ook een vervolgafspraak maken (voor de zomer) zodat u er eerst even over kunt nadenken.

Hoe heeft de groep het gedaan?

 • Hoe waren de scores verdeeld in de klas, heeft uw kind bovengemiddeld, gemiddeld of ondergemiddeld gescoord?
 • Dat zegt misschien iets over de kwaliteit van de groep.
 • En eventueel ook over de mogelijkheden van de leerkracht. Als de school een parallelklas heeft, vraag dan ook of die opvallende anders scoorde.

Misschien zijn sommige toetsscores laag?

Vraag dan:

 1. Wat de leerkracht verwacht dat de leerling nog moet verbeteren in groep 8?
 2. Waar de school extra aandacht aan geeft?
 3. Of er extra begeleiding te regelen valt binnen school?
 4. Of je als ouders daarin kan ondersteunen door bijvoorbeeld extra aandacht voor taalhuiswerk of inschakelen van professionele huiswerkbegeleiding?
 5. En hoe je daarin goed kunt samenwerken als ouders en school?