Tweede Kwaliteitswijzer Amsterdams basisonderwijs

Geplaatst door OCO op 5 december 2012

De Kwaliteitswijzer geeft ouders en onderwijsprofessionals een goed beeld van de kwaliteit van het onderwijs op een school. Van de 208 basisscholen in Amsterdam leverden 205 scholen gegevens aan. De Kwaliteitswijzer wordt ook op papier verspreid onder 10.000 ouders die zich oriënteren op een school voor hun kind.

Tweede Kwaliteitswijzer aanzienlijk verbeterd
Uit onderzoek onder ouders bleken drie onderwerpen voor hen relevant in de beoordeling van kwaliteit: het oordeel van de onderwijsinspectie, de eindresultaten (Cito eindscore, schooladviezen en het rendement van de schooladviezen) en de tussenresultaten van de school op de toetsen taal en rekenen.

Kwaliteitsverbetering zet door
Uit de gegevens van de Kwaliteitswijzer valt op te maken dat de 86 basisscholen in de Verbeteraanpak van KBA (Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam) gemiddeld een lichte stijging laten zien van de Cito eindscores ten opzichte van de afgelopen drie jaar. De scholen die in 2009 aan de Verbeteraanpak zijn begonnen stijgen het meest en gaan van 530,6 naar 531,9. De gemiddelde score in Amsterdam is stabiel vergeleken met de afgelopen drie jaren.

Wat is KBA?
KBA staat voor Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam, een gemeentelijk programma gericht op de verbetering van het basisonderwijs in de stad.
De Kwaliteitswijzer is een uitgave van de gemeente en de Amsterdamse schoolbesturen en uniek in Nederland. Zij komt voort uit de gezamenlijke inspanningen om de kwaliteit van het basisonderwijs in de stad te verbeteren. Transparantie van gegevens hoort daarbij. De gegevens zijn openbaar en afkomstig van schoolbesturen, de gemeente Amsterdam en de onderwijsinspectie.

kwaliteitswijzer.amsterdam.nl

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog