UPDATE: Vrijwillig op school

Geplaatst door OCO op 15 november 2011

In dit Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk is de maand november de maand van de vrijwilligers in het onderwijs. In het onderwijs wordt heel veel gebruik gemaakt van vrijwillige inzet van ouders en leerlingen. Diverse activiteiten in het onderwijs zijn eenvoudigweg niet mogelijk zonder de inzet van ouders. Er zijn zelfs nieuwe woorden voor ontstaan om die taken te beschrijven, zoals luizenmoeders, bibliotheekvaders en leesouders. De sociale contacten van de school worden bijna helemaal door ouders verzorgd bij feest- en hoogtijdagen. En heel veel taken worden als hand- en spandiensten door ouders geleverd. Het onderwijs zou heel veel schraler zijn als die inzet er niet was. Alle aanleiding om tijdens de maand november ouders en leerlingen in het onderwijs in de spotlights te zetten. Alle vrijwilligersacties van de campagne Vrijwillig Amsterdam zijn gericht op het uiten van waardering voor inzet van vrijwilligers en het tonen van mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in uiteenlopende sectoren voor Amsterdammers die nog niet vrijwillig actief zijn. Denk aan sport, zorg, kunst & cultuur en ook onderwijs. Als daar uit voortkomt dat meer mensen mee gaan doen, dan is dat prachtig.

De beste Medezeggenschapsraad, Ouderraad en Leerlingraad van Amsterdam
In het onderwijs spelen ouders en leerlingen niet alleen een rol bij praktische zaken. Heel veel tijd en energie wordt ook gestoken in het bijstaan van de organisatie door advisering, plannenmakerij en overleg over de gang van zaken. Dat gebeurt in Medezeggenschapsraden, Ouderraden en Leerlingraden. Heel veel ouders en leerlingen werken via die organen van de school mee aan het oplossen van problemen, aan het uitbouwen van de school en het zorgen voor een goed resultaat van school en leerlingen. In de maand van de vrijwilligers in het onderwijs staan deze taken in de organen van de school centraal.
De grote vraag in deze maand is: wat is de beste Medezeggenschapsraad, Ouderraad en Leerlingraad van Amsterdam? De verkiezing is een goede gelegenheid om uw waardering voor de inzet van deze organen op uw school te tonen.

Voordragen, stemmen en 5 prijswinnaars
Van 1 tot 21 november heeft iedereen in Amsterdam de gelegenheid om een Medezeggenschapsraad, Ouderraad of Leerlingraad voor te dragen. Iedereen die meemaakt hoe ouders en leerlingen bijdragen aan de school kan via deze weg waardering laten blijken door een Medezeggenschapsraad, Ouderraad of Leerlingraad voor te dragen.

Klik op het vignet hieronder, vul het formulier in en klik daarna op ‘nomineren’.

Vanaf 22 november tot 25 november kan er gestemd worden op de voorgedragen raden. Stemmen kan ook via de website. De raden met de meeste stemmen worden voorgelegd aan een deskundige jury, die een keuze zal maken voor de beste Medezeggenschapsraad en Ouderraad in het primair- en het voorgezet onderwijs en de beste Leerlingraad in het voortgezet onderwijs.

In de laatste dagen van november worden de winnende raden bezocht door een wethouder om de prijs te overhandigen. De prijsuitreikingen verschijnen op de website van OCO en op Amsterdam.nl.