Veelgestelde vragen over de entreetoets

Geplaatst door OCO op 26 juli 2007
Veel ouders stellen vragen aan OCO over de relatie tussen de entreetoets-scores en het basisschooladvies, waarmee de basisschool aangeeft welk niveau voortgezet onderwijs geschikt is voor uw kind. Op andere pagina’s op deze website is meer informatie te vinden over wat de entreetoets meet en over de betekenis van de entreetoets-scores.
Let op: Cito schaft de Entreetoets na schooljaar 2022-2023 af. De E7-toets van Cito vervangt de Entreetoets.

Voorlopig schooladvies en voorlopig leerlingrapport

Wanneer een school in groep 7 de entreetoets afneemt en in groep 8 de eindtoets van Cito, dan kan deze school het Voorlopig Leerlingrapport aanvragen. Daarin voorspelt Cito op basis van de totaalscore op de entreetoets in groep 7 een te verwachten standaardscore op de eindtoets in groep 8. Cito doet deze voorspelling (pas) na verwerking van de landelijke scores op de entreetoets.

Veel ouders zijn daarom erg benieuwd naar de uitslag van de entreetoets in groep 7. Zij vragen zich af waarom het Voorlopig Leerlingrapport niet meteen bij de uitslag van de entreetoets door Cito wordt meegeleverd.

OCO heeft navraag gedaan bij de Citogroep. Cito heeft geantwoord dat landelijk alle toetsgegevens pas zijn verwerkt en geanalyseerd in oktober. Dan pas komt Cito met het Voorlopig Leerlingrapport waarin de scores van de entreetoets zijn omgerekend naar een voorspelling van de uitslag op de Eindtoets in groep 8. Dit heeft te maken met de statistische betrouwbaarheidsnormen die Cito zichzelf oplegt bij de verwerking en analyse van de landelijke cijfers.

In de praktijk geven scholen vaak zelf al een voorlopig schooladvies naar aanleiding van de uitslag van de entreetoets. Dit wordt besproken in een oudergesprek met de leerkracht en vaak in aanwezigheid van de leerling. Voor een voorlopig schooladvies kijkt de school ook naar de ontwikkeling die de leerling heeft doorgemaakt, zoals vastgelegd in het leerlingvolgsysteem, en naar zaken als motivatie en werkhouding. Een belangrijke vraag daarbij is of de momentopname zoals vastgelegd met de entreetoets, past in de lijn van de ontwikkeling van de leerling op school.

Het Leerlingprofiel, het overzicht dat Cito levert met de uitslag van de entreetoets, geeft een overzicht op hoofdpunten en laat zien op welke punten de leerling zich nog kan verbeteren.

Gesprekstips

U kunt uw vragen over de score van de entreetoets met de basisschool bespreken, en dan vooral de vraag wat deze scores betekenen voor uw kind:

  • komt de entreetoets overeen met de gegevens uit het leerlingvolgsysteem?
  • bevat de uitslag van de entreetoets verrassingen?
  • wat wordt nu het voorlopig basisschooladvies voor doorstroming naar voortgezet onderwijs?
  • zijn er punten aan te wijzen waar de leerprestatie afneemt of minder hard groeit?
  • zijn er punten die verbeterd kunnen worden, bijvoorbeeld door extra aandacht te geven op school of in bijlessen?
  • kunnen deze laatste twee punten het voorlopig basisschooladvies nog veranderen?

Zie ook Tips voor oudergesprek over entreetoets.

Vragen over de percentielscores

Cito levert een overzicht met de totaalscores voor de verschillende toetsonderdelen in de entreetoets. Dit levert regelmatig vragen op als:

Mijn dochter heeft vandaag de uitslag gehad van de entreetoets maar geen leerlingrapport, hoe kan ik dan de verwachte citoscore berekenen?

Mijn zoon heeft de entreetoets gemaakt en het percentage van goede antwoorden is 69. Wat voor schooladvies kunnen wij verwachten?

Mijn kind had een 87 % score voor de entreetoets, betekent dit dat 87 % van de vragen goed zijn beantwoord?

…ik vraag me af wat ik met de scores van de entreetoets van mijn zoon moet. De scores zijn voor taal 82, voor rekenen en wiskunde 90 en voor studievaardigheden 92. Dit komt niet overeen met de scores van een cito toets voor groep 8. Welk schooladvies wordt verwacht? Nu blijkt tevens dat mijn zoon bij een onderdeel taal bij het invullen van de keuzemogelijkheden een foutje heeft gemaakt, waardoor hij bij dat onderdeel maar 32 % goed heeft gescoord. Wordt daar rekening mee gehouden dat dergelijke fouten een uitslag kunnen beïnvloeden?

Voor antwoord op dergelijke vragen zie de pagina op deze website met informatie over de betekenis van de entreetoets-scores.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog