Verbeter de informatie over alle kosten voor ouders

Geplaatst door OCO op 16 februari 2010

OCO, Onderwijs Consumenten Organisatie, heeft in samenwerking met de SP (afdeling Amsterdam) onderzoek gedaan naar de kosten die ouders van basisschoolleerlingen maken bij het schoolgaan. Dit onderzoek is gebaseerd op informatie uit openbare bronnen (schoolgids, website en telefonische mededelingen) van de 209 basisscholen in Amsterdam.

De volgende onderwerpen zijn onderzocht: Hoogte ouderbijdrage, al dan niet inkomensafhankelijk, besteding ouderbijdrage, overige kosten, ouderovereenkomst (en vermelding in schoolgids)?, overblijfkosten per keer, door wie georganiseerd.

ouderbijdrage_onderzoek

Doel van het onderzoek is om Amsterdamse ouders te informeren over de kosten en over de manier waarop scholen de regels rond de ouderbijdrage en het overblijven hanteren en bekend maken. OCO neemt als onafhankelijke organisatie geen politiek standpunt in over de ouderbijdrage en beperkt zich bij dit onderzoek tot het verbeteren van de informatiepositie van ouders.

Een aantal conclusies

  • De communicatie van scholen over de ouderbijdrage is onvoldoende. Aan de wettelijke verplichtingen over vermelding van de ouderovereenkomst wordt in de meeste gevallen (9 van de 10) niet voldaan.
  • De ouderbijdrage in Amsterdam varieert tussen € 0 en € 600 zonder dat daarvoor duidelijke redenen uit de informatie over de besteding voortkomen. Scholen vragen daarnaast ook nog aanzienlijke bedragen voor extra’s. Onduidelijk is waarom de ene school met een laag bedrag kan volstaan en de andere een hoog bedrag vraagt.
  • Scholen dienen ouders inzicht te geven in het gebruik van de ouderbijdrage en de extra bijdrage. OCO is er voorstander van om ouders een handreiking te geven voor het vragen naar de besteding.
  • De communicatie van de meeste scholen en instellingen over het overblijven is ontoereikend. Met name de verschillen tussen de kosten op verschillende scholen en de relatie met de geleverde diensten zijn onduidelijk.
  • De kosten van het overblijven variëren tussen € 1 en € 3,80 per keer, zonder dat duidelijk is waar deze verschillen op zijn gebaseerd.

 

Download
Wat kost een school? In bijlage 1 staan de regels omtrent de ouderbijdrage. Bijlage 2 omvat de verzamelde gegevens.

Heeft u op/aanmerkingen of suggesties over de verzamelde gegevens, neem dan contact op met OCO 

Meer artikelen over Blog