Vergoeding voor MR-werk

Geplaatst door Kaja Sariwating op 19 februari 2017
Op duizenden scholen in Nederland vergadert de medezeggenschapsraad (MR) een aantal keren per jaar over het schoolbeleid. Naast vergaderen brengt MR-werk ook veel voorbereiding met zich mee. Als MR-lid word je net als een gemeenteraadslid via verkiezingen gekozen. Als gemeenteraadslid krijg je een vergoeding. Hoe zit het eigenlijk met een vergoeding voor MR-werk? OCO beschrijft de mogelijkheden.

Hulp van ouders

Veel ouders vinden het leuk om te helpen op school. Sommige ouders helpen bij het organiseren van sportactiviteiten, als begeleider bij een uitje naar het bos of met het vervoer bij schoolreisje. MR-werk is ook een manier om een steentje bij te dragen en te helpen als ouder.

Vrijwillige inzet

In principe is alle inzet van ouders en leerlingen voor de school vrijwilligerswerk. In sommige gevallen kan de school wel een bijdrage in natura verwachten. Bijvoorbeeld als ouders helpen als pleinwacht op het schoolplein, zodat de school een lagere bijdrage voor de tussenschoolse opvang vraagt. Of als leerlingen tijdens de open dagen hun school of afdeling (bijvoorbeeld vmbo, havo of vwo) vertegenwoordigen in ruil voor studielasturen. 

Vrijwilligerswerk, vrijwilligersvergoeding?

Organisaties, verenigingen en stichtingen mogen vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding geven. Dit geldt ook voor scholen. Ook ouders in de MR mogen een vergoeding krijgen voor het helpen, maar dat hoeft niet. Voordeel is dat de vrijwilliger toch een kleine beloning krijgt voor het werk, maar wel duidelijk is dat er geen arbeidsrelatie is. Dit laatste brengt de schoolleiding niet in de problemen met de Belastingdienst. 

Medezeggenschap als investering

Vergaderen kost tijd. Ook als vrijwillig lid van de MR. Het MR-werk bestaat uit veel meer dan alleen vergaderen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Thuis vergaderstukken lezen
  • Informatie inwinnen
  • Vooroverleg met de eigen geleding (bijvoorbeeld alleen ouders of ouders en leerlingen gezamenlijk)
  • Om meer informatie vragen
  • Regelmatig bijscholen

Een vrijwilligersvergoeding voor MR-werk is niet gebruikelijk, maar is wel toegestaan en helemaal zo gek nog niet. Het staat zelfs in de wet genoemd als mogelijkheid (art. 28 lid 4 Wms). Dat kan bijvoorbeeld een vergoeding per bijgewoonde vergadering of een vast jaarbedrag zijn (bijvoorbeeld via de vrijwilligersvergoeding). Het kost de school relatief weinig geld, maar MR-leden worden wel beloond voor hun werk.

Regeling voor ondersteuning? Maak afspraken!

Verder is het denkbaar dat gemaakte onkosten worden vergoed, bijvoorbeeld voor het inhuren van een oppas tijdens de vergadering of reiskosten voor verre afstanden. De kosten voor het thuis printen van vergaderstukken kunnen hier ook onder vallen. De MR praat mee over het plan waarin alle voorzieningen voor MR-werk worden vastgesteld (art. 28 lid 3 Wms).

Inzet personeel

De uitvoering van MR-werk door het personeel is in principe ook vrijwillige inzet. Op grond van de CAO’s in het onderwijs heeft onderwijspersoneel alleen wél recht op uren voor MR-werk. Concreet houdt dit in dat een in de MR actief personeelslid minder tijd hoeft te besteden aan andere schooltaken. Denk bijvoorbeeld aan ouderavonden, begeleiding bij excursies of de tweede correctie van examens. Een personeelslid in de MR mag daarom – in tegenstelling tot ouders en leerlingen – geen vergoeding of beloning krijgen voor MR-werk.

Meer informatie

Meer informatie over de regels rondom vergoeding voor MR-werk via de vrijwilligersvergoeding is te vinden op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl.

Meer informatie over de vrijwilligersvergoeding en het maximumbedrag per jaar is hier te vinden: www.onderwijsconsument.nl/vergoeding-voor-overblijfouders.

Meer informatie over de toekenning van én het aantal uren voor MR-werk voor personeelsleden vind je in dit document van Versterking Medezeggenschap: Bijlage bij Handreiking Faciliteiten en activiteitenplan

Op de website van Ouders & Onderwijs vind je meer informatie over ondersteuning voor de MR en het in kaart brengen van verwachte kosten: www.oudersonderwijs.nl/thema-s/medezeggenschap/ondersteuning-en-begeleiding/faciliteiten-voor-de-medezeggenschap.