Vergoeding voor MR-werk

Geplaatst door Kaja Sariwating op 26 juli 2023
Op duizenden scholen in Nederland vergader jij als MR-lid een aantal keer per jaar over het schoolbeleid. Naast vergaderen, bereid je je ook goed voor. Net als een gemeenteraadslid, word je via verkiezingen gekozen. Als gemeenteraadslid krijg je een vergoeding. Maar hoe zit dat eigenlijk met een vergoeding voor jouw MR-werk? Geen zorgen, OCO heeft alle mogelijkheden op een rijtje gezet.

Hulp van ouders

Veel ouders vinden het leuk om op school te helpen. Sommige ouders organiseren sportactiviteiten, begeleiden uitjes naar het bos, of helpen bij schoolreisjes. MR-werk is ook een manier om als ouder een steentje bij te dragen en te helpen.

Vrijwillige inzet

Eigenlijk is alle inzet van ouders en leerlingen voor de school vrijwilligerswerk. Soms kan de school wel een bijdrage in natura verwachten. Bijvoorbeeld als ouders helpen als pleinwacht, zodat de tussenschoolse opvangkosten omlaag gaan. Of als leerlingen tijdens open dagen hun school of afdeling vertegenwoordigen in ruil voor studielasturen.

Vrijwilligerswerk, vrijwilligersvergoeding?

Goed om te weten: organisaties, verenigingen en stichtingen mogen vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding geven, en dat geldt ook voor scholen. Dus als ouder in de MR kun je een vergoeding krijgen, maar dat hoeft niet. Het voordeel is dat je toch een kleine beloning krijgt, zonder dat het als een arbeidsrelatie wordt gezien. Dat voorkomt problemen met de Belastingdienst.

Medezeggenschap als investering

Natuurlijk kost vergaderen tijd, ook als MR-lid. Maar MR-werk is veel meer dan alleen vergaderen. Denk aan het thuis lezen van vergaderstukken, informatie inwinnen, vooroverleg met de eigen geleding (bijvoorbeeld ouders of ouders en leerlingen samen), regelmatig bijscholen.

Een vergoeding voor MR-werk is niet gebruikelijk, maar het is wel toegestaan en eigenlijk best wel een goed idee. Het staat zelfs in de wet (art. 28 lid 4 Wms). Dat kan bijvoorbeeld een vergoeding per bijgewoonde vergadering zijn of een vast jaarbedrag, zoals via de vrijwilligersvergoeding. Het kost de school relatief weinig geld, maar het is een manier om MR-leden te belonen voor hun inzet.

Regeling voor ondersteuning? Maak afspraken!

Als je gemaakte onkosten hebt, zoals oppaskosten tijdens de vergadering of reiskosten voor lange afstanden, kunnen die ook worden vergoed. De MR praat mee over de voorzieningen voor MR-werk (art. 28 lid 3 Wms).

De reikwijdte van scholen die samenwerken aan een dekkend onderwijsaanbod kan oplopen tot tientallen kilometers. Als er regelmatig op scholen wordt vergaderd, dan lopen de reiskilometers op. Reiskosten voor verre afstanden, inhuren van een oppas tijdens de vergadering, kosten voor het thuis printen van vergaderstukken. Het zijn onkosten en kunnen worden vergoed. Oplopende kosten zijn hierdoor ook drempel voor mensen die eventueel actief in de medezeggenschap willen worden.

Inzet personeel

Voor personeel dat MR-werk doet, is het anders geregeld. Zij hebben recht op uren voor MR-werk volgens de CAO in het onderwijs. Dus ze hoeven minder tijd aan andere schooltaken te besteden. Maar in tegenstelling tot ouders en leerlingen, krijgen personeelsleden in de MR geen vergoeding of beloning voor hun MR-werk.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de regels rondom vergoeding voor MR-werk via de vrijwilligersvergoeding? Kijk dan op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl. Ook vind je hier meer informatie over de vrijwilligersvergoeding en het maximumbedrag per jaar: www.onderwijsconsument.nl/vergoeding-voor-overblijfouders.

Voor informatie over de toekenning van én het aantal uren voor MR-werk voor personeelsleden kun je terecht in dit document van Versterking Medezeggenschap: Bijlage bij Handreiking Faciliteiten en activiteitenplan

En op de website van Ouders & Onderwijs vind je meer informatie over ondersteuning voor de MR en het in kaart brengen van verwachte kosten: www.oudersonderwijs.nl/thema-s/medezeggenschap/ondersteuning-en-begeleiding/faciliteiten-voor-de-medezeggenschap.

Meer artikelen over Faciliteiten en geschillen