Verkiezingen voor de MR

Geplaatst door Kaja Sariwating op 28 juni 2018
Bij verkiezingen van de medezeggenschapsraad (MR) worden de leden gekozen door personeelsleden en ouders (en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen) van de school. Iedereen die op een school werkt of ouder is op een school (of leerling in het voortgezet onderwijs) mag zich kandidaat stellen bij de verkiezingen voor de MR. Het is verstanding om de verkiezingen te promoten.

Verplichte verkiezingen

Een MR in het basisonderwijs bestaat uit ouders en personeelsleden. In het voortgezet onderwijs bestaat de MR uit ouders, personeelsleden en leerlingen. De verhouding is 50% personeel en 50% ouders/leerlingen (art. 3 lid 3 sub b en lid 4 Wms). De wet gaat ervan uit dat de MR-leden worden gekozen. Verkiezingen bepalen wie er wordt gekozen en mag meepraten in de MR (art. 3 lid 9 en lid 10 Wms).

Kiesrecht

Het kiesrecht houdt in dat iedereen op een ‘eigen’ kandidaat mag stemmen, maar ook zichzelf verkiesbaar mag stellen. Ouders (en leerlingen) kiezen ouders en leerlingen die verkiesbaar zijn. Personeel kiest verkiesbaar personeel (art. 3 lid 3 sub b en lid 4 Wms). Het kiesrecht verloopt op het moment dat er geen band meer is met de school, bijvoorbeeld als de leerling de school verlaat, een ouder geen kind meer op school heeft of een leerkracht met pensioen gaat.

Eigen reglement leidend

De organisatie en vormgeving van de verkiezingen worden verplicht vastgelegd in het eigen MR-reglement. In het reglement is ruimte om eigen keuzes te maken voor het organiseren van de verkiezingen. Het is wel wettelijk verplicht om de spelregels in het reglement op te nemen.

Uitspraak Ondernemingskamer (ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ1771)

Verkiezingen worden uitgeschreven conform het reglement. Het besluit van de medezeggenschap om zich collectief terug te treden en de slechte relatie met de bestuurder hebben volgens het reglement geen invloed op het lidmaatschap van de MR-leden en zijn geen reden om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Nieuwe verkiezingen hadden niet zomaar uitgeschreven mogen worden.

Organiseren en hulp vanuit schoolleiding

Veel MR’en hanteren bij verkiezingen een kandidatenlijst waarop staat wie verkiesbaar is en wat hun ideeën zijn voor de school. Op sommige scholen is er een commissie die kandidaten voorselecteert. Het is verstandig om als MR met de schoolleiding na te denken over:

  • vormgeving van de verkiezingen
  • werving van kandidaten en deadline voor verkiesbaar stellen
  • kosten voor het organiseren
  • promotie van de verkiezingen

De MR heeft het recht op het gebruik van faciliteiten. Daarbij gaat het zowel om voorzieningen die aanwezig zijn in de school (kopieerapparaat, vergaderruimte) als voorzieningen die de MR verwacht nodig te hebben (scholing, inhuren deskundigen) (art. 28 Wms). De kans is groot dat de schoolleiding vaker verkiezingen heeft meegemaakt. Maak vooral gebruik van die ervaring om de verkiezingen vorm te geven. Het is ook mogelijk om als werkgroep te helpen bij de verkiezingen. Vele handen maken licht werk.

Onvoldoende kandidaten, promoot de verkiezingen

Promoot de verkiezingen in de nieuwsbrief van de school of roep ouders en leerlingen via een pamflet op om zich verkiesbaar te stellen. Bij onvoldoende kandidaten voor verkiezingen vinden er geen verkiezingen plaats. Er mag dan van de wet of het eigen reglement worden afgeweken. De kandidaten worden dan zonder verkiezingen lid van de MR. Ouders, leerlingen en personeel worden zo goed mogelijk geïnformeerd over de kandidaten en de namen van de kandidaten worden openbaar gemaakt. Uiteindelijk vertegenwoordigen zij alle ouders, leerlingen en personeelsleden.

Zelf verkiesbaar stellen?

In het MR-reglement staat hoe u zich verkiesbaar kan stellen. U kunt dit reglement opvragen bij de schoolleiding. Neem eventueel een kijkje in de medezeggenschapskeuken door een vergadering bij te wonen of een tijdje proef te draaien: https://www.onderwijsconsument.nl/mag-een-ouder-leerling-proefdraaien-bij-de-mr.

Meer artikelen over Verkiezingen