Het inzetten én belonen van vrijwilligers op school

Geplaatst door Kaja Sariwating op 2 november 2021
Scholen kunnen vrijwilligers inzetten, bijvoorbeeld voor de overblijf of de schoolbibliotheek. De maximale vrijwilligersvergoeding per jaar is €1800 (tarief 2021). Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is meestal niet nodig. Een school of schoolbestuur kan zelf regels opstellen voor het inzetten en belonen van vrijwilligers.

Vrijwilligers op school, soms vrijwilligerswerk

Natuurlijk mogen alle ouders helpen op school. Zonder ouders is het vaak niet mogelijk om met de kleuterklas een uitje te maken naar bijvoorbeeld het bos of het sportveld om de hoek. Ouders helpen met schoolactiviteiten, zodat de school geen extra kosten maakt. Bovendien vinden veel ouders het leuk om te helpen op school. Als een school dezelfde vrijwilligers regelmatig inzet op een vaste taak, is er sprake van vrijwilligerswerk. Denk bijvoorbeeld aan ouders die één middag per week helpen in de schoolbibliotheek. Ook buurtbewoners of andere mensen mogen worden ingezet.

Vrijwilligers op school: pleinwacht, voorleesouders en mr-leden

Er zijn verschillende voorbeelden van vrijwilligerswerk op school. Bijvoorbeeld:

 • ouders die pleinwacht hebben tijdens de overblijf (vaak op scholen met een continurooster);
 • ouders die regelmatig helpen met schoonmaken in en rond de school;
 • buurtbewoners die een moestuin aanleggen en onderhouden naast het schoolplein;
 • opa’s en oma’s die een aantal ochtenden per maand helpen als verkeersregelaar voor de gevaarlijke weg voor de school;
 • een ouder die voor alle schoolfeesten en activiteiten flyers maakt;
 • mr-leden die door het jaar heen tien keer vergaderen.

Vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligers die helpen met schoolactiviteiten op school komen in aanmerking voor een onkosten- of reiskostenvergoeding. Dit heet ook wel een vrijwilligersvergoeding. De school hoeft hiervan geen bonnetjes bij te houden.

In 2021 krijgt een vrijwilliger een vergoeding van maximaal € 5,00 per uur, tot een maximum van € 180 per maand en tot een maximum van € 1.800 per jaar. Maar een school is niet verplicht om deze vergoeding te betalen. Bovendien moet de vergoeding zo laag zijn dat deze niet in verhouding staan tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

Let op: als het maximumbedrag wordt overschreden, dan loopt de school de kans dat de Belastingdienst een naheffing oplegt. Meer informatie over de regels rondom vergoeding voor overblijfouders en de vrijwilligersvergoeding is te vinden op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Geen vrijwilligersvergoeding, wel betaling

Naast vrijwilligerswerk kan een school ook de hulp van ouders inzetten tegen betaling. Zo kan de schoolleiding bijvoorbeeld advies vragen aan een ouder die manager is, waarbij de ouder het gebruikelijke uurtarief van €125 rekent. Dit is toegestaan, maar dit valt niet onder de vrijwilligersvergoeding.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is verplicht voor vrijwilligers die toezicht houden bij de tussenschoolse opvang (Art. 45 lid 1a WPO). Het maakt daarbij niet uit of de vrijwilliger eenmalig of vaker wordt ingezet.

Voor ander vrijwilligerswerk is een VOG niet noodzakelijk. Maar voor vrijwilligers waarvoor geen VOG-verplichting geldt, kunnen scholen wel een aanvraag doen voor de Regeling Gratis VOG. Meer informatie hierover staat op de website van de Rijksoverheid.

Vrijwilligersbeleid

Een school of schoolbestuur kan zelf regels opstellen voor het inzetten van vrijwilligers. Daardoor verschillen de regels per school. In het vrijwilligersbeleid staan de regels voor:

 • de hoogte van de vrijwilligersvergoeding: bijvoorbeeld een lager bedrag dan de maximale wettelijke vergoeding van €1.800.-;
 • een verplichte VOG: bijvoorbeeld niet alleen voor vrijwilligers van de tussenschoolse opvang, maar ook voor andere vrijwilligersfuncties;
 • wie als vrijwilliger ingezet kan worden: bijvoorbeeld alleen ouders of ook familieleden en buurtbewoners;
 • wanneer de vergoeding wordt uitbetaald;
 • een modelovereenkomst voor vrijwilligers.