Het inzetten én belonen van vrijwilligers op school

Geplaatst door Kaja Sariwating op 21 januari 2019
Vrijwilligers kunnen ingezet worden op scholen. De maximale vergoeding per jaar voor overblijfouders en andere vrijwilligers mag niet meer zijn dan €1700. Een Verklaring omtrent gedrag is meestal niet nodig. Een school of schoolbestuur kan zelf regels opstellen voor het belonen en inzetten van vrijwilligers.

Vrijwilligers op school, soms vrijwilligerswerk

Natuurlijk mogen alle ouders helpen op school. Zonder ouders is het niet mogelijk om met de kleuterklas een uitje te maken naar het bos of het sportveld om de hoek. Ouders helpen met schoolactiviteiten, zodat de school geen extra kosten maakt. Veel ouders vinden het leuk om te helpen op school. Een school kan iemand ook vaker inzetten op een vaste taak. Dan is er sprake van vrijwilligerswerk. Ook buurtbewoners of andere mensen mogen worden ingezet.

Pleinwachten, voorleesouders, mr-leden

Er zijn verschillende voorbeelden van vrijwilligerswerk op school. Bijvoorbeeld:

 • ouders helpen twee middagen in de week als pleinwacht
 • ouders die een paar uren per week helpen met schoonmaken
 • buurtbewoners die een moestuin aanleggen en onderhouden naast het schoolplein
 • opa’s en oma’s die een aantal ochtenden per maand helpen als verkeersregelaar voor de gevaarlijke weg voor de school
 • een ouder die voor alle schoolfeesten en activiteiten flyers maakt
 • mr-leden die door het jaar heen 10 keer vergaderen

Géén vrijwilligerswerk

‘Een ouder is toevallig manager en geeft de schoolleiding advies voor het gebruikelijke uurtarief van €125. Is dit toegestaan?’

Dit is toegestaan, maar dit valt niet onder de vrijwilligersvergoeding.

Vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligers die helpen met schoolactiviteiten op school komen in aanmerking voor een onkosten- of reiskostenvergoeding. Een vergoeding is dus toegestaan, maar het is niet verplicht. De vergoeding mag niet in verhouding staan tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Deze vergoeding staat ook wel bekend als de vrijwilligersvergoeding. De school hoeft geen bonnetjes bij te houden van de reiskosten of onkosten, omdat het slechts een vergoeding is. Het is niet altijd even makkelijk om te bepalen wat nou een eerlijke vergoeding is. De maximale vergoeding per jaar voor vrijwilligers mag niet hoger zijn dan €1.700.-.

Let op: als het maximumbedrag wordt overschreven, dan loopt de school de kans dat de Belastingdienst een naheffing oplegt. Meer informatie over de regels rondom vergoeding voor overblijfouders en de vrijwilligersvergoeding is te vinden op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Verklaring omtrent gedrag

Een Verklaring omtrent gedrag (VOG) is verplicht voor vrijwilligers die toezicht houden bij de tussenschoolse opvang. Het maakt daarbij niet uit of de vrijwilliger eenmalig of vaker wordt ingezet. Voor ander vrijwilligerswerk is een VOG niet noodzakelijk.

Vrijwilligersbeleid

Een school of schoolbestuur kan zelf regels opstellen voor het inzetten van vrijwilligers. Hierin kan bijvoorbeeld rekening gehouden worden met:

 • de hoogte van de vrijwilligersvergoeding, bijvoorbeeld een lager bedrag dan €1.700.-
 • verplichte VOG
 • wie als vrijwilliger ingezet kunnen worden (alleen ouders of ook familieleden en buurtbewoners)
 • wanneer de vergoeding wordt uitbetaald
 • een modelovereenkomst voor vrijwilligers