Rietlanden wordt dependance Flevoparkschool

Geplaatst door OCO op 24 juni 2011
Demonstratie toen de leerlingen van De Rietlanden nog op straat dreigden te komen staan
Een ruime meerderheid van de ouders van de Rietlanden lijkt bereid hun kinderen op de Rietlanden te houden als de school een dependance wordt van de Flevoparkschool. Dit bleek woensdagavond 22 juni 2011 bij een peiling aan het einde van de informatieavond, toen van de 65 aanwezige ouders ongeveer 60 ouders aangaven in de gegeven omstandigheden voldoende vertrouwen in deze oplossing te hebben. Tijdens de avond bleek de bereidheid onder ouders ook groot zich te gaan inzetten voor de school. De nieuwe schoolleiding en het nieuwe schoolbestuur bleken ook bereid om naar de ouders te luisteren en de ouders te betrekken in het vormgeven van de Rietlanden in de komende jaren.

Uiterlijk maandag inleveren

De peiling aan het einde van de informatieavond is nog niet bindend. Ouders brengen hun stem uit via het formulier dat uiterlijk maandag 27 juni ingeleverd moet zijn. Het is voor de ouders en kinderen nu belangrijk dat alle ouders op tijd hun keuzeformulier inleveren, zodat zo snel mogelijk duidelijk wordt of 80% (ongeveer 100 kinderen) op de Rietlanden blijft. Dat is het aantal wat STAIJ als voorwaarde heeft gesteld om het plan uit te kunnen voeren. Als aan deze voorwaarde wordt voldaan komt de Rietlanden als dependance van de Flevoparkschool onder het bestuur van STAIJ, schoolbestuur van het openbaar basisonderwijs in Oost Stichting Tussen Amstel en IJ.

Presentatie overnamescenario

Han Elbers, voorzitter college van bestuur AMOS:
“Er is veel gebeurd de afgelopen weken, over allerlei plannen is van gedachten gewisseld. Een maand voor het einde van het schooljaar is er grote behoefte aan heldere antwoorden, die proberen we vanavond te geven. De schoolbesturen hebben een voorkeur voor een overname van de Rietlanden door STAIJ, de keus is uiteindelijk aan u als ouders.”

Bertus Voortman, algemeen directeur STAIJ:
“Ik zal iets zeggen over het overnameplan met als werktitel Flevoriet. STAIJ in Amsterdam Oost bestaat uit 16 scholen. Het is een kleurrijk geheel: 4 keer montessori, dalton, natuurlijk leren, grote scholen, kleine scholen, gemengde, zwarte, witte scholen. Wat is het eigenbelang van STAIJ bij een overname? Dat kinderen bij elkaar blijven, hoe minder verandering, hoe beter. Als je het niet doet worden de kinderen verspreid over de buurt of erbuiten.

STAIJ heeft als voordeel dat er al een school van STAIJ in het gebouw zit. Randvoorwaarden zijn exploitatie en beheer van het gebouw, dan gaat het om geld. Het gebouw is eigendom van het stadsdeel, dat heeft toezeggingen gedaan. Een andere randvoorwaarde is dat de ouders van 80% van de leerlingen eigenlijk zou moeten tekenen om het goed te kunnen doen. Wij willen zelf kiezen welke leerkrachten op school werken, misschien gedetacheerd via Amos.

Het belangrijkste is dat je een directeur hebt die de school kan overnemen en beter maken, die hebben we: Hans Gigengack. Begin maart hadden we vier zwakke scholen, volgend jaar hebben we geen zwakke scholen meer. Dat begint met het type directeur, daarna de leerkrachten. Hans heeft zijn school verbeterd en is in de hoogste categorie van de inspectie gekomen (2×4/2×3).

Waarom koppel je de school niet aan de 8e Montessori of de Kleine kapitein? Die scholen hanteren andere leerconcepten en de directeuren zijn niet gewend zoiets over te nemen en op te zetten. Dat kan ik rustig zeggen, het zijn goede directeuren maar dat weten ze.

Als je kiest voor bij elkaar blijven, dan kies je ervoor dat er op de korte en op de lange termijn geen verandering komt voor je kind. Dus het is heel belangrijk dat 80% van de kinderen zich inschrijft bij STAIJ, dependance Flevoparkschool.”

Hans Gigengack, directeur Flevoparkschool:
“De Flevoparkschool was drie jaar lang een zwakke school en scoort nu bovengemiddeld. Hoe doe je dat?

Ik hou van verhalen vertellen en wil jullie ook een verhaal vertellen. Een tijdje geleden gebeurde er iets vervelends op de Flevoparkschool en hebben we de ouders uitgenodigd, er waren zo’n 120 mensen. Ik heb een schilderij meegenomen van een menselijke piramide. Die staat voor mij symbool voor een school.

Je ziet aan de afbeelding dat de mensen elkaar nodig hebben. Ze hebben allemaal een rol, maar ze zijn heel erg afhankelijk van elkaar. Wie zijn de mensen in de piramide? Iedereen die bij school betrokken is, ouders, het stadsdeel, het bestuur. Het bovenste poppetje kan een kind zijn. Iedereen ziet ook dat als meerdere mensen weggaan het bouwwerk instabiel wordt en de piramide instort. Uiteindelijk zal dan ook het poppetje bovenaan naar beneden vallen. Zonder dat die daar zelf iets aan kan doen, omdat die afhankelijk is van de anderen. Dit verhaal zegt meer dan het verhaal van de bestuurders omdat dit verhaal iets zegt over het kind.

De ouders op de Flevoparkschool wilden nadenken over de plaats die zij in de piramide innemen. Hoe leuk is het te gaan leuren met je kind langs scholen waar je je niet welkom voelt? Op de (Rietlanden als depandance van) de Flevoparkschool ben je welkom.

Op de Flevoparkschool proberen we met kinderen in gesprek te komen om te ontdekken wat ze nodig hebben. Als een kind merkt dat je kan helpen als is die heel blij.

Het verhaal is niet bedoeld om jullie over te halen. Jullie moeten doen wat jullie zelf willen.”

Vraag ouder:
“De tekening met honderd leerlingen is mooi, maar hoe gaat de school groter worden?”

Hans Gigengack, directeur Flevoparkschool:
“Groter worden kan pas als de piramide heel degelijk is. De kwaliteit van het onderwijs is heel belangrijk voor ouders. De Flevoparkschool is de afgelopen tien jaar afgezakt van 600 naar 300 leerlingen. Maar nu het weer beter gaat zijn er al 35 aanmeldingen, wat heel veel is voor de Flevoparkschool.”

Opmerking ouder:
“Dat gaat om een andere wijk.”

Hans Gigengack, directeur Flevoparkschool:
“Je moet een goede school zijn en laten zien dat je een goede school bent.”

Vraag ouder:
“Dat is te gemakkelijk, dit is een zwarte school in een witte wijk. Het OudersconnectLive project van de Rietlanden heeft niet gewerkt. Wat moet je nog meer doen om nieuwe ouders te overtuigen? Wat kan je anders doen om te zorgen dat het wel lukt?”

Opmerking ouder:
“U snapt het niet en zegt dat de kwaliteit van de school niet goed is.”

Hans Gigengack, directeur Flevoparkschool:
“Als je de boodschap weet te brengen komen de mensen binnen kijken.”

Opmerking ouder:
“Er zijn heel veel ouders komen kijken.”

Han Elbers, voorzitter college van bestuur AMOS:
“Het verschil tussen wat STAIJ kan en wat AMOS niet kan is samenwerken met twee scholen in de buurt, ook in het verleiden van leerlingen.”

Kees Reuvecamp, adjunct-directeur Flevoparkschool
“Ik ben een jaar op de Flevoparkschool aan het werk als adjunct-directeur. Terugdenkend aan dat jaar zag ik het juigend personeel voor me dat blij was met het positieve oordeel van de inspectie. Een collega zei tegen de directeur: ‘Het is gelukt’. Een kleuter hoorde dat en zei: ‘De school is gelukt.’ Waarom was het daarvoor niet gelukt? Wat je nodig hebt is vertrouwen en hoge verwachtingen. En er is heel hard gewerkt. Je moet samen met de ouders en het team kijken waar je naar toe wilt. De Rietlanden heeft misschien een andere beginsituatie dan de Flevoparkschool. Een belangrijk streven zal zijn dat het leerlingaantal zal stijgen. De verbetering van de Flevoparkschool was heel erg gericht op de leerkrachten, op het sturen op hoe een leerkracht lesgeeft in de klas.

Als je bij elke les met kinderen bespreekt wat je gaat leren en dat aan het einde van de les bekijkt ga je heel snel vooruit. Iets anders wat veel heel heeft geholpen is het indelen van de klas in instructiegroepen met verschillende tempo’s.”

Menno van de Koppel, OCO:
“Hoe ga je met ouders samenwerken?”

Hans Gigengack, directeur Flevoparkschool:
“Op de Flevoparkschool is het schoolverbeterplan besproken met ouders en werden ouders steeds teruggevraagd om te bespreken wat wel en niet was gelukt in het verberproces en wat nog nodig was. Daardoor kregen ouders vertrouwen in de school. Vanuit dat vertrouwen wilden ouders ookmeer voor de school gaan doen.”

Menno van de Koppel, OCO:
“Waar ga je nieuwe ouders zoeken?”

Kees Reuvecamp, adjunct-directeur Flevoparkschool
“In gesprek gaan met ouders van de voorschool.”

Opmerking ouder:
“Dat hebben wij ook al gedaan.”

Kees Reuvecamp, adjunct-directeur Flevoparkschool
“De beste ambassadeurs zijn de ouders zelf.”

Menno van de Koppel, OCO:
“Is het mogelijk om een groeistop op de scholen in de buurt af te spreken? Ze zaten zo goed als vol toen er gezocht werd naar een plek op scholen in de buurt, dan zou het toch gek zijn als ze de volgende jaren opeens weer gaan groeien.”

Bertus Voortman, algemeen directeur STAIJ:
“Voor de 8e Montessori is dat het makkelijkst, daar gaan we als STAIJ zelf over. De Kleine kapitein moet nog iets groeien voor een gezonde exploitatie. Van de Piet Hein heb ik al begrepen dat die niet verder wil groeien. Ik heb nog niet gesproken met ASKO, het bestuur van de Achthoek.

Opmerking ouder:
“U zegt dat de Kleine kapitein nog moet groeien en toch biedt die nu maar veertien plekken.”

Bertus Voortman, algemeen directeur STAIJ:
“Op het moment dat dit speelde was dat antwoord op basis van bestaande groepen.”

Opmerking ouder:
“We moeten niet steeds uitgaan van negativiteit, het als beter als ouders gemotiveerd kiezen. De kracht die we samen hebben opgebracht is ontzettend belangrijk. Nu komt er een alternatief waar leven in zit. We moeten nu vooruit. Stap één is onze kracht ook in de pers laten zien. De berichten in de pers waren tot nu toe steeds negatief over de school die dicht gaat.”

Vraag ouder:
“Ik heb gehoord dat de 8e Montessori een huisvestingsverzoek heeft gedaan bij het stadsdeel om de verdiepingen om te wisselen, gaat dat gebeuren?”

Bertus Voortman, algemeen directeur STAIJ:
“Nee.”

Menno van de Koppel, OCO:
“Wanneer ouders scholen vergelijken in deze buurt kunnen ze kiezen tussen daltononderwijs op de Kleine kapitein, montessori op de 8e Montessori, ontwikkelingsgericht onderwijs op de Achthoek of klassikaal onderwijs op de Piet Hein of op de Rietlanden. Je bent daarmee al aantrekkelijk voor ouders die bewust kiezen voor openbaar klassikaal onderwijs. Misschien kan een profiel de school extra aantrekkelijk maken, iets wat aansluit bij de school en waar ouders zich in herkennen. Hoe zou je ouders betrekken bij de invulling daarvan?

Hans Gigengack, directeur Flevoparkschool:
“De Flevoparkschool heeft geen expliciet profiel. Als de vraag komt staan we er voor open, maar eerst ligt de focus op kwaliteit. Om een excellente school te zijn moet je meer bieden dan alleen onderwijs. Je kunt bijvoorbeeld meerdere talen aanbieden.”

Menno van de Koppel, OCO:
“Is dit mijn fantasie of zouden ouders geïntereesserd zijn in het meepraten over een profiel voor de school.”

Ouders:
“(Massaal:) ja!”

Vraag ouder:
“Komen er combinatiegroepen, zo ja, welke?”

Hans Gigengack, directeur Flevoparkschool:
“Als je honderd kinderen deelt door acht krijg je groepen van twaalf kinderen, dat is niet uitvoerbaar. Maar er is ook niks mis met combinatiegroepen, je moet gewoon goed kijken wat het kind nodig heeft.”

Vraag ouder:
“Hoe lang is STAIJ bereid de school de hand boven het hoofd te houden? Het liefst vijf jaar, dan is mijn kind van school af.

Bertus Voortman, algemeen directeur STAIJ:
“Dat is niet makkelijk te beantwoorden. Zoals we hier staan gaan we ervoor. Het verschil met de vorige situatie is dat nu het openbaar onderwijs verantwoordelijk wordt, dus zal er dan sowieso een oplossing komen.”

Menno van de Koppel, OCO:
“De ouders applaudiseren en zijn kennlijk blij met wat je zegt, maar ik heb je niet goed begrepen. Wat zeg je nou precies?”

Bertus Voortman, algemeen directeur STAIJ:
“Op het moment dat je hier komt is het openbaar onderwijs verantwoordelijk voor je kinderen en kunnen we niet zomaar sluiten.”

Vraag ouder:
“Als het niet bevalt, mag ik dan overstappen naar een andere STAIJ-school?”

Bertus Voortman, algemeen directeur STAIJ:
“Als er plaats is.”

Vraag ouder:
“Aan het begin werd iets gezegd over het detacheren van leerkrachten, hoe zit dat?”

Hans Gigengack, directeur Flevoparkschool:
“Met elke Rietlandenleerkracht die wil blijven ga ik een gesprek aan over de onderwijskundige aanpak. Ik zal proberen te behouden wat goed is en verder te werken en te kijken of een leerkracht past in de nieuwe setting.”

Menno van de Koppel, OCO:
“Ben je ook bereid om een gesprek te organiseren met ouders over leerkrachten? Uiteraard niet als beoordelingsgesprekken maar om informatie uit te wisselen over de cultuur van de school en de ervaringen met docenten.”

Hans Gigengack, directeur Flevoparkschool:
“Ja.”

Vraag ouder:
“Weegt het aanblijven van de vertrouwde leerkracht zwaarder voor groep 8?”

Hans Gigengack, directeur Flevoparkschool:
“Daar kijken we zeker naar, maar we weten natuurlijk nog niet wat de leerkrachten zelf willen. Sommigen zullen voor zichzelf al afscheid hebben genomen van de school.”

Vraag ouder:
“Wordt een overstap voor de leerkrachten aantrekkelijk gemaakt?”

Han Elbers, voorzitter college van bestuur AMOS:
“Er is de mogelijkheid om een jaar te detacheren. Dat biedt ruimte aan beide kanten. We gaan niemand tegenhouden.”

Uitleg keuzeproces

Menno van de Koppel, OCO:
“De schoolbesturen en de stadsdeelwethouder hebben een voorkeur voor het overnamescenario. Via het keuzeformulier wordt u gevraagd wat u een acceptabele oplossing vindt. We moeten het niet mooier voorstellen dan het is. Het gaat niet meer zozeer om uw eerste voorkeur maar of u het overnamescenario acceptabel vindt.
Er is gezocht naar voldoende plekken op scholen in de buurt en dat is niet helemaal gelukt. In het verdeelscenario blijft groep 3/4 onder AMOS en moet een jaar later nog verdeeld worden, de besturen hopen dat er dan door verhuizingen voldoende plek zal zijn maar dat is nog onzeker. De actievoerende ouders hadden gevraagd of er nog een bestuur bereid zou zijn die groep op te nemen maar dat is niet gebeurd. Voor groep 5/6 zullen leerlingen verdeeld worden over verschillende combinatiegroepen van de 8e Montessori. Groep 8 zal in het verdeelscenario ook onder AMOS in het gebouw blijven.

Het formulier is ingewikkeld omdat twee stappen in elkaar geschoven worden: 1) een keuze tussen overname of verdelen ove scholen in de buurt en 2) het aangeven van een voorkeurschool voor het verdeelscenario. U wordt gevraagd twee kruisjes te zetten.

U moet goed weten dat als de 80% van de leerlingen die nodig is voor de overname, ongeveer honderd leerlingen, gehaald wordt dat uw kind dan niet op de andere school geplaatst wordt die u aangekruist heeft, maar op de Rietlanden als dependance van de Flevoparkschool als u daar ook een kruisje heeft gezet.
De actievoerende ouders hebben ook gestreden voor uw keuzerecht, als u echt niet naar de Rietlanden wilt moet u twee andere scholen aankruisen.”

Vraag ouder:
“Kunnen we nu een peiling doen?”

Menno van de Koppel, OCO:
“Als ouders zich daar niet ongemakkelijk bij voelen.”

Vraag ouder:
“Nee.”

Menno van de Koppel, OCO:
“Ok, hoeveel ouders hebben voldoende vertrouwen in het overnamescenario?”
(handopsteken: 60 van de circa 65 aanwezige ouders hebben voldoende vertrouwen in het overnamescenario.)

Menno van de Koppel, OCO:
“Levert u uw formulier alstublieft uiterlijk maandag in zodat iedereen zo snel mogelijk duidelijkheid krijgt. Zijn er ouders die Annemieke willen helpen met nabellen als formulieren ontbreken en zullen we een soort kascommissie vormen om de uitslag te bekijken?”
(verschillende ouders melden zich voor telefonische hulp bij Annemieke, Demet en Suad zijn bereid samen met Guido Walraven en Menno van de Koppel een ‘kascommissie’ te vormen.)

Meer artikelen over Blog