VIM

Geplaatst door OCO op 17 december 2006

Vereniging voor een Geintegreerde Opvoeding Van kinderen met Het Syndroom Van Down (VIM)

De VIM, opgericht in 1986, is een oudervereniging ter bevordering van de inclusie van kinderen met downsyndroom in het regulier primair en voortgezet onderwijs.

Steeds meer kinderen met downsyndroom beginnen hun schooltijd in het reguliere basisonderwijs en doorlopen de basisschool tot en met groep 8. Daarnaast neemt de deelname van kinderen met downsyndroom aan het regulier voortgezet onderwijs gestaag toe. De VIM zoekt samen met ouders, schoolbesturen en leerkrachten naar goede vorm en inhoud van inclusie.

De VIM organiseert studiedagen en een jaarcongres voor ouders, leerkrachten en andere begeleiders en verzorgt informatie- en lesmateriaal voor het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast werkt de VIM intensief samen met andere organisaties op het gebied van downsyndroom en inclusief onderwijs. De VIM heeft ruim 1000 leden, waaronder behalve ouders ook scholen, begeleiders en andere betrokkenen.

Meer info
www.vim-online.nl

Meer artikelen over Links