Vmbo-B

In de basisberoepsgerichte leerweg in het vmbo ligt veel nadruk op de praktijk. Leerlingen kunnen een leerwerktraject volgen. Een groot deel van het onderwijs vindt dan buiten de school plaats.

Leerlingen stromen na het vmbo-B door naar mbo-niveau 1 en 2.