VMBO graag strenger en uitdagender

Geplaatst door OCO op 12 oktober 2009

Volgens oud-leerlingen hadden de docenten strenger, en de opleiding uitdagender gemogen. De overgrote meerderheid van de gediplomeerde schoolverlaters ziet het VMBO als een goede basis voor de verdere onderwijscarrière.

10 jaar VMBO
Dat blijkt uit het rapport ‘VMBO: Tevredenheid en aansluiting met vervolgonderwijs’, dat in opdracht van het ministerie van OCW is gemaakt ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van het VMBO. Van de bijna 5.000 respondenten is ruim 83% van de schoolverlaters tevreden over zowel de breedte als de diepgang in het VMBO. Staatssecretaris Van Bijsterveldt:

“Het vmbo is samen met het mbo hofleverancier van vakmensen. Zij zijn van groot belang voor onze economie. Vmbo-ers geven echter ook aan dat het onderwijs strenger en uitdagender mag. Ik ben het daar volledig mee eens! De basis op orde en de lat omhoog!”

Het mag uitdagender en strenger
Volgens de schoolverlaters mag het VMBO uitdagender worden; 24% van hen vond de gevolgde opleiding uitdagend, één op de vijf oud-leerlingen van het VMBO vindt de opleiding achteraf gezien te makkelijk. Van alle gediplomeerden van het VMBO vindt ‘slechts’ 20% dat de docenten streng waren in de beoordeling en één op de vier dat de examens en opdrachten pittig waren. Dit kan er volgens de onderzoekers ook op wijzen dat het met de motivatie van deze VMBO-leerlingen redelijk goed zit.

Doorstroom naar havo neemt toe
De VMBO-schoolverlaters zijn tevreden over de aansluiting van de gevolgde opleiding op de gekozen vervolgopleiding. Door de invoering van het VMBO en de theoretische leerweg is de doorstroom naar de HAVO sterk toegenomen; ruim één op de vijf VMBO-TL leerlingen kiest ervoor om na het VMBO een HAVO-opleiding te gaan volgen.

Doorstroom naar MBO niveau 3 of 4
Minimaal acht op de tien VMBO-schoolverlaters kozen voor een MBO-opleiding niveau 3 of 4. Bijna 90% van de gediplomeerden van de theoretische leerweg kiest voor een MBO-opleiding op niveau 3 of 4. Ook voor de gediplomeerden van de kaderberoepsgerichte en de gemengde leerweg liggen de percentages hoog (80% en 85%). Een uitzondering op deze trend is de groep leerlingen die de basisberoepsgerichte leerweg volgden, deze leerweg is dan ook gericht op niveau 1 en 2.

Doorstroom van VMBO naar MBO in dezelfde sector
Verder blijkt uit het onderzoek dat een groot aantal gediplomeerden trouw blijft aan hun opleidingsrichting. Zo kiest 90-80% van de VMBO-verlaters met een technische opleiding de laatste jaren voor een vervolgopleiding in een verwante richting. Van de jongeren die het VMBO-diploma in het schooljaar 2006/2007 hebben ontvangen, heeft slechts 3% van de schoolverlaters die met een vervolgstudie is begonnen het onderwijs in de eerste anderhalf jaar na het VMBO definitief verlaten.

Meer artikelen over Blog