De overstap van voorschool naar basisschool

Geplaatst door Floor Kaspers op 20 oktober 2021
Als uw kind vier jaar is maakt het de overstap van voorschool naar basisschool. Daarbij kunt u kiezen voor de basisschool waaraan de voorschool is verbonden of een andere school. Als uw kind overstapt naar de gekoppelde basisschool krijgt het vaak hetzelfde VVE-programma. Bij de overstap informeert de voorschool de basisschool over de ontwikkeling van uw kind.

Van voorschool naar basisschool

Aan iedere voorschool is minimaal één basisschool verbonden. Vaak bevindt de voorschool zich op dezelfde locatie als de basisschool. Daardoor is dit een vertrouwde plek geworden voor ouders en kind. Daarnaast heeft een kind vaak voorrang op deze school. Daarom kiezen ouders vaak voor de gekoppelde basisschool.

Maar ouders kunnen ook kiezen voor een andere basisschool. Zij zijn namelijk niet verplicht om hun kind door te laten stromen naar dezelfde school. Misschien past de school toch niet goed bij uw kind? Of bent u ergens minder tevreden over?

Voordelen overstap naar bijbehorende basisschool

Als uw kind wel doorstroomt naar dezelfde school heeft dat een aantal voordelen. Zo is de overstap naar de basisschool kleiner omdat de omgeving voor uw kind al vertrouwd is. Bovendien is het personeel van de basisschool, zoals een intern begeleider or remedial teacher, vaak al bekend met de leerlingen van de voorschool. Ook gebruikt de basisschool (groep 1 en 2) hetzelfde educatieve programma als de voorschool. Op die manier loopt de ontwikkeling van uw kind op een logische manier door.

Overdracht gegevens van de voorschool

Bij de overstap informeert de voorschool de basisschool over de ontwikkeling van uw kind. Hiervoor heeft de gemeente Amsterdam een overdrachtsformulier ontwikkeld, dat de pedagogisch medewerker een maand voor de overstap invult. De pedagogisch medewerker van de voorschool bespreekt dit met de ouders, zodat die eventuele aanvullingen of correcties kunnen doen.

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, vult de pedagogisch medewerker het formulier twee maanden eerder in. Op die manier kan de de basisschool de ondersteuning op tijd organiseren.

Voorscholen hebben in de plaatsingsovereenkomst (contract tussen ouders en kinderopvangorganisatie) opgenomen dat er door middel van het overdrachtsformulier informatie aan de basisschool wordt overgedragen. U heeft hier dus eerder al toestemming voor gegeven. Bent u het toch niet eens met de overdracht van gegevens? Ga dan in gesprek hierover met de voorschool.

Meer artikelen over Ontwikkeling voorschool