De overstap van voorschool naar basisschool

Geplaatst door Floor Kaspers op 31 december 2017
Als uw kind 4 jaar is, maakt hij of zij de overstap van voorschool naar basisschool. Daarbij kunt u kiezen voor de basisschool waaraan de voorschool is verbonden of een andere school. Uw kind heeft voorrang op de basisschool die samenwerkt met de voorschool. De voorschool draagt informatie over uw kind over aan de basisschool.

Dezelfde school of een andere school?

Aan iedere voorschool is tenminste één basisschool verbonden, en soms meerdere. Vaak bevindt de voorschool zich in een basisschool en is dit een vertrouwde plek geworden voor ouders en kind. Na de voorschoolse periode, kiest u als ouder een basisschool. Dat zal meestal de basisschool zijn die verbonden is aan de voorschool, maar u kunt ook kiezen voor een andere basisschool. U bent dus niet verplicht om uw kind door te laten stromen naar dezelfde school. Mogelijk past de school toch niet goed bij uw kind, of bent u ergens minder tevreden over. Als uw kind wel doorstroomt naar dezelfde school heeft dat een aantal voordelen. De overstap naar de basisschool is kleiner omdat de omgeving al bekend is. Ook is personeel van de basisschool, zoals een intern begeleider or remedial teacher, vaak ook al bekend met de leerlingen van de voorschool. De basisschool gebruikt hetzelfde educatieve programma voor de eerste jaren (vroegschool) als op de voorschool. De ontwikkeling van uw kind loopt zo op een logische manier door.

Overdracht gegevens van de voorschool

Om de basisschool te informeren over de ontwikkeling van uw kind bij de overstap van de voorschool, heeft de gemeente Amsterdam een uniform overdrachtsformulier ontwikkeld. De pedagogisch medewerker van de voorschool vult deze in en bespreekt deze met de ouders. U kunt dan eventuele aanvullingen of correcties doen. Dit gebeurt een maand voor de start op de basisschool. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, gebeurt dit twee maanden eerder. Op die manier kan de ondersteuning op de basisschool op tijd georganiseerd worden. Voorscholen hebben in de plaatsingsovereenkomst voor de voorschool opgenomen dat er door middel van het overdrachtsformulier informatie aan de basisschool wordt overgedragen. U heeft hier dus eerder al toestemming voor gegeven. Mocht u het toch niet eens zijn met de overdracht van gegevens, kunt u hierover in gesprek gaan met de voorschool.