Waarom vraagt de school het sofi-nummer van mijn kind

Sinds 1 augustus 2006 verloopt de bekostiging van de scholen aan de hand van het sofi-nummer van alle ingeschreven leerlingen. Daarom zijn deze gegevens nu ook nodig van de leerlingen die al ingeschreven waren, maar van wie het sofi-nummer nog niet bekend was. Ouders zijn verplicht om deze gegevens te verstrekken.

Sinds 1 augustus 2006 is ook de gewichtenregeling in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid gewijzigd. De gewichtenregeling is de berekeningswijze van de extra subsidie voor achterstandsleerlingen. Vroeger werd het gewicht van een leerling bepaald aan de hand van onder andere het land van herkomst van een leerling. Dit bleek geen goede graadmeter en werd bovendien ook nog als discriminerend aangemerkt. Nu is gekozen voor een betere indicatie en dat is het opleidingsniveau van de ouders. Hoe lager het opleidingsniveau van de ouder(s) is, hoe hoger het gewicht van de leerling is (en hoe meer subsidie de school krijgt).

De school heeft een ouderverklaring nodig om aanvullende bekostiging per leerling te krijgen. Ouders zijn niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Het gevolg is wel dat de school niet in aanmerking komt voor eventuele aanvullende bekostiging.

Zie voor meer informatie http://www.minocw.nl/documenten/brochuregewichtenregeling.pdf. Hierin kunt u ook nalezen of de school extra financiering misloopt als u uw opleidingsgevens niet invult op de ouderverklaring.