Wat zijn kenmerken van ADHD?

Geplaatst door Floor Kaspers op 4 juni 2024
BKinderen met ADHD hebben vaker en sterker dan de meeste andere kinderen problemen met aandacht en concentratie, hyperactiviteit, impulsiviteit en hun regelfuncties. ADHD wordt meestal vastgesteld op de basisschoolleeftijd. Voor een diagnose is een specialist nodig.

Kenmerken van ADHD

De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. De kenmerken van ADHD zijn:

 • Aandacht en concentratie:

  Kinderen met ADHD vinden het moeilijk om hun aandacht blijvend op een taak te richten en zich niet door allerlei prikkels uit de omgeving te laten afleiden.

 • Hyperactiviteit

  Kinderen met ADHD zijn, vooral op jongere leeftijd, voortdurend in beweging. Ze zijn vaak snel opgewonden en gefrustreerd. Vaak voelen zij een grote onrust van binnen. Stil zitten en rustig zijn kost ongewoon veel energie.

 • Impulsiviteit

  Kinderen met ADHD doen voordat ze denken. Ze houden zich niet (ook niet onbewust) bezig met de gevolgen van hun gedrag; de ‘remfunctie’ ontbreekt.

 • Regelfuncties

  Kinderen met ADHD vinden het moeilijk te plannen, en om hun emoties, motivatie en alertheid te reguleren en eerdere ervaringen te laten meespelen bij beslissingen en verwachtingen over de toekomst. Ze reageren daardoor ook anders op beloning en straf.

Kenmerken ADHD signaleren op school 

Vaak worden signalen van ADHD voor het eerst opgemerkt door de leerkracht op school. Mogelijk heeft u dan al wel eerder aan de bel getrokken omdat u ongerust was over het gedrag van uw kind, maar werd u gerustgesteld: ‘alle jonge kinderen zijn nu eenmaal druk en impulsief en vragen veel aandacht’. Of: ‘alle jonge kinderen zijn wel eens dromerig en vergeten van alles’.

De problemen van het kind met ADHD komen vaak pas echt aan het licht doordat het onderwijs vraagt om vaardigheden die een kind met ADHD niet vanzelf ontwikkelt, zoals een gemiddeld kind dat wel doet.

Diagnose ADHD

ADHD wordt meestal pas vastgesteld op de basisschool, maar de symptomen kunnen al eerder optreden. De term ADD wordt gebruikt voor een vorm van ADHD, waarbij hyperactiviteit ontbreekt. ADHD moet bij voorkeur worden vastgesteld door een specialist: een kinder- en jeugdpsychiater of een klinisch kinder- en jeugdpsycholoog.

Behandeling

AD(H)D is niet te genezen. Behandeling en begeleiding zijn gericht op het onder controle krijgen van de symptomen. De behandeling van ADHD en ADD bestaat uit een combinatie van:

 • informatie en inzicht geven in de stoornis
 • begeleiding thuis
 • begeleiding op school
 • medicatie

Wilt u meer informatie over ADHD op school? Of wilt u advies over hoe u een specifieke situatie het beste kunt aanpakken? Neem dan contact op met de helpdesk van OCO. Ook kunt u terecht op de website van  de Oudervereniging Balans.

Meer artikelen over Gedragsproblemen