Welke rol heeft de ouder in het proces van het onderkennen van dyslexie?

Geplaatst door Menno van de Koppel op 11 december 2013

Als ouder ben je in het proces van het onderkennen van dyslexie de centrale figuur.

Als de leesproblemen gesignaleerd zijn door de school en de school een leerlingdossier heeft opgebouwd dat aan de eisen van een doorverwijzing voor dyslexieonderzoek voldoet, melden de ouders het kind aan bij een gekwalificeerd specialist.

De specialist koppelt de resultaten terug aan de ouders, die op hun beurt weer terugkoppelen naar de school. Een goede afstemming tussen de aanpak op school en die van de behandelaar komt veelal tot stand door inspanning van de ouder die ofwel de verbinding is of de verbinding tot stand heeft gebracht.

 Dit is een fragment uit het uitgebreide artikel Dyslexie op de basisschool.

Gerelateerde onderwerpen