De regels voor zittenblijven op de basisschool

Geplaatst door OCO op 29 december 2013
De regels over het zittenblijven of doubleren op de basisschool kunt u terugvinden in het schoolplan en de schoolgids. Deze regels kunnen per school verschillen. De beslissing over het zittenblijven van uw kind wordt genomen door de leerkrachten tijdens de overgangsvergaderingen.

Ononderbroken ontwikkelingsproces

Wanneer uw kind op de basisschool zit, wilt u natuurlijk het liefst dat uw kind de basisschool goed doorloopt. De wet stelt dat het onderwijs zo moet zijn ingericht dat een leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen (art. 8 lid 1 WPO). Toch kan het zo zijn dat uw kind niet goed of niet snel genoeg meekomt als dat wenselijk zou zijn. Het zou kunnen dat uw kind dan blijft zitten.

De regels

Elke school heeft regels over het zittenblijven en overgaan van uw kind. Deze worden opgesteld door het bevoegd gezag: het schoolbestuur in samenspraak met de directeur (art. 16 lid 1 jo. art. 12 WPO). De medezeggenschapsraad – waarin ook ouders zitting hebben – heeft invloed op deze regels (art. 16 lid 1 jo. art.12 WPO). De regels moeten worden vermeld in de schoolgids van de school, zodat u hiervan op de hoogte bent. De schoolgids dient voor de aanvang van het schooljaar beschikbaar gesteld te worden aan de ouders (art. 16 lid 1 jo. art. 12 WPO).

Communicatie

De school is verplicht om u tussentijds op de hoogte te stellen van de vorderingen van uw kind (art. 11 WPO). De school gebruikt vaak 10-minutengesprekken om de vorderingen gedurende het schooljaar te bespreken. Het is dus belangrijk om op deze momenten de leerkracht te vragen hoe het gaat met de vorderingen van uw kind. Als de vorderingen van uw kind niet helemaal gaan zoals gewenst, dan kunt u samen met de leerkracht bespreken op welke wijze daar iets aan gedaan kan worden. U zou bijvoorbeeld bijles kunnen regelen voor uw kind. Ook kunt u de leerkracht vragen wat u van school kunt verwachten qua extra ondersteuning voor uw kind.

Beslissing over zittenblijven op de basisschool

Wanneer de leerkracht van uw kind twijfelt of uw kind kan functioneren in de volgende groep, dan wordt uw kind besproken tijdens de overgangsvergaderingen van de leerkrachten. In deze vergadering wordt door de leerkrachten gezamenlijk besloten of uw kind doorstroomt of doubleert. Het belang van uw kind staat hierbij uiteraard voorop. De beslissing tot doubleren is een inhoudelijke beslissing die de leerkrachten nemen binnen hun rol als onderwijsprofessional. Naast de schoolresultaten wegen factoren als gedrag, houding en bijzondere omstandigheden mee bij de beslissing.

Informatie: leerlingdossier, schoolplan
Beslissing: leerkrachten
Bezwaar: leerkrachten (tijdens de overgangsvergaderingen)
Vindplaats: artikel 11, artikel 12 en 16 WPO (Wet op het primair onderwijs)