Beoordeling basisonderwijs


  • Wat is Cito?

    Cito ontwikkelt toetsen. Het bekendst is de Cito-eindtoets, die wordt afgenomen in groep 8. Het Cito-leerlingvolgsysteem geeft inzicht in de ontwikkeling.
  • Wat is een 10-minutengesprek?

    Het 10-minutengesprek wordt gevoerd tussen ouder en leerkracht over vorderingen, gedrag en eventuele problemen van het kind, het rapport en de Cito-score.
  • Wat is een DL en een DLE?

    DL geeft het aantal maanden aan dat een leerling onderwijs heeft gevolgd en DLE geeft het werkelijke niveau van een kind aan.

Toon meer artikelen