Beoordeling basisonderwijs


  • Wat is een DL en een DLE?

    DL geeft het aantal maanden aan dat een leerling onderwijs heeft gevolgd en DLE geeft het werkelijke niveau van een kind aan.
  • Wat is Cito?

    Cito ontwikkelt toetsen. Het bekendst is de Cito-eindtoets, die wordt afgenomen in groep 8. Het Cito-leerlingvolgsysteem geeft inzicht in de ontwikkeling.
  • Wat is een 10-minutengesprek?

    Het 10-minutengesprek wordt gevoerd tussen ouder en leerkracht over vorderingen, gedrag en eventuele problemen van het kind, het rapport en de Cito-score.