Basislijst Schooltaalwoorden vmbo

Geplaatst door OCO op 21 september 2015
De Basislijst Schooltaalwoorden vmbo bestaat uit 1.600 woorden. Door speciale aandacht te besteden aan de schooltaalwoorden in de brugklas en de onderbouw kunnen de leerlingen de teksten van het vak beter begrijpen. Het is een hulpmiddel voor docenten om aandacht te besteden aan deze woorden.

Begrijp de lesstof

Op de Basislijst Schooltaalwoorden vmbo staan 1.600 schooltaalwoorden. De lijst is opgedeeld in een algemene categorie en vijf verschillende schoolvakken: biologie, mens & maatschappij, economie, wiskunde en natuurkunde. Door speciale aandacht te besteden aan de schooltaalwoorden in de brugklas en de onderbouw kunnen de leerlingen de teksten van het vak beter begrijpen. Veel leerlingen blijken nog moeite te hebben met schooltaalwoorden en vakwoorden. Terwijl deze woorden nodig zijn om de lesstof  te begrijpen. Zo staat voor het vak wiskunde bijvoorbeeld het woord ‘vergelijken’ op de lijst. En woorden als ‘uitdrukking’ en ‘motief’ zijn terug te vinden in de algemene categorie.

Aansluiting op eerdere lijsten

De Basislijst schooltaalwoorden vmbo is een logisch vervolg op de woordenlijst voor groepen 1 en 2 van de basisschool en de basiswoordenlijst voor de groepen 3 t/m 8 die eerder zijn geïntroduceerd, zoals de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters. De basislijst is bestemd voor docenten Nederlands en vakdocenten, om voor hun vak te werken aan vergroting van de woordenschat van leerlingen. Gedurende de brugklasperiode worden deze woorden aangeboden aan de leerlingen. Er wordt mee geoefend en teruggevraagd. Aan het einde van de brugklas zouden alle leerlingen de woorden moeten kennen en kunnen gebruiken.

De deze week geïntroduceerde basislijst schooltaalwoorden vmbo is ontwikkeld in nauwe samenwerking met scholen door het ITTA (Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Anderstaligen) van de Universiteit van Amsterdam, in opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam. De ontwikkeling van de basislijst maakt deel uit van het gemeentelijke leesproject ‘het vmbo-leest’. De lijst kan ook worden gebruikt in het voortgezet speciaal onderwijs en in de onderbouw van havo/vwo scholen.

Dowloads
Amsterdamse scholen kunnen kosteloos materiaal bestellen voor in de klas en deelnemen aan een workshop over de basislijst. Ouders en belangstellenden kunnen de lijst als pdf downloaden: