Basislijst Schooltaalwoorden vmbo

Geplaatst door OCO op 1 februari 2023
De Basislijst Schooltaalwoorden vmbo bestaat uit 1.600 woorden. Deze lijst is een hulpmiddel voor docenten om gericht te werken aan de uitbereiding van de woordenschat van leerlingen in de onderbouw. Op die manier leren leerlingen teksten beter te begrijpen.

Basislijst Schooltaalwoorden vmbo

Op de Basislijst Schooltaalwoorden vmbo staan 1.600 schooltaalwoorden. De basislijst is bestemd voor docenten Nederlands en vakdocenten, om voor hun vak te werken aan vergroting van de woordenschat van leerlingen.De lijst is opgedeeld in een algemene categorie en vijf verschillende schoolvakken: biologie, mens & maatschappij, economie, wiskunde en natuurkunde.

Door aandacht te besteden aan de schooltaalwoorden in de brugklas en de onderbouw kunnen leerlingen de teksten van de schoolvakken beter begrijpen. Veel leerlingen blijken namelijk nog moeite te hebben met schooltaalwoorden en vakwoorden. Terwijl deze woorden nodig zijn om de lesstof  te begrijpen. Zo staat voor het vak wiskunde bijvoorbeeld het woord ‘vergelijken’ op de lijst. En woorden als ‘uitdrukking’ en ‘motief’ zijn terug te vinden in de algemene categorie.

Gedurende de brugklasperiode van het vmbo worden deze woorden aangeboden aan de leerlingen. Aan het einde van de brugklas moeten alle leerlingen de woorden kennen en actief kunnen gebruiken. De lijst is niet alleen geschikt voor het vmbo, maar kan ook worden gebruikt in het voortgezet speciaal onderwijs en in de onderbouw van havo/vwo scholen.

Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Anderstaligen

De Basislijst Schooltaalwoorden in het vmbo en ISK is in 2010 ontwikkeld door ITTA (Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Anderstaligen), in opdracht van de Gemeente Amsterdam. In 2015 is de lijst herzien.

De lijst is een logisch vervolg op de woordenlijst voor groepen 1 en 2 van de basisschool en de basiswoordenlijst voor de groepen 3 t/m 8 die eerder zijn geïntroduceerd, zoals de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters.

Aanschaffen van de de Basislijst Schooltaalwoorden vmbo

Amsterdamse scholen kunnen de basislijst gratis aanschaffen voor in de klas. Daarnaast verzorgt ITTA een workshop op maat voor docententeams. Tijdens deze workshop leren docenten hoe zij effectief met de lijst kunnen werken. De lijst aanschaffen en/of aanmelden voor de workshop kan via de website van ITTA.

Ouders en belangstellenden kunnen de lijst als pdf downloaden: