82.000 examenklachten in 2007

Geplaatst door OCO op 31 mei 2007

Op de één na laatste dag van de examens 2007 komt het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) met een voorlopig verslag. Er kwam er weer een recordaantal klachten binnen bij het LAKS; ruim 82.000 klachten.

Uit de klachten in 2007 blijkt dat voor VMBO BB en KB Wiskunde het moeilijkste vak was. Voor VMBO GL/TL waren de moeilijkste vakken Engels en NASK1. De havisten hadden tot nu toe vooral moeite met Economie, Geschiedenis en Nederlands. VWO klaagde tot nu toe het meest over Engels en Geschiedenis.

Examensecretarissen bleken vaak de regels niet te kennen. Op veel scholen werden woordenboeken Nederlands afgepakt, terwijl deze bij alle examens zijn toegestaan. Ook zet de trend zich voort dat veel surveillanten de fout in gaan. Ze zorgen voor geluidsoverlast. Ook komt het zelfs veel voor dat errata (onjuistheden in de examenopgaven) niet worden voorgelezen.

Erg opvallend was ook dat veel scholieren dit jaar klagen dat ze slecht zijn voorbereid op het examen doordat lesstof niet of verkeerd is behandeld. Het komt zelfs voor dat docenten een verkeerd onderwerp behandelen. Dit overkwam een aantal VMBO’ers die door een fout de verkeerde onderwerpen hebben behandeld en geleerd. LAKS vindt het jammer dat scholieren dit niet eerder in het jaar melden, want hoe eerder het gemeld wordt, hoe eerder het opgelost kan worden.

Verrassend waren ook de klachten over basisscholen. Tijdens een examen kwamen basisschool leerlingen de gymzaal in waar een aantal VWO’ers rustig hun Nederlands zaten te maken. Op een andere basisschool zongen scholieren uit volle borst voor hun juf die ging trouwen terwijl in de gymzaal ernaast examens werden afgenomen.

Wat geluidsoverlast betreft is er ook positief nieuws te melden van een school in Venlo-Blerick waar elk jaar het examen wordt afgenomen in een atoomschuilkelder. Hierdoor horen de leerlingen zelfs de pinksterkermis die op 100 meter afstand staat niet.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog