Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

Geplaatst door OCO op 12 november 2008

AKJ betekent Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) is een onafhankelijke stichting. Het AKJ informeert, adviseert en ondersteunt iedereen met vragen of klachten over de jeugdzorg. Dat varieert van ambulante hulp en centra voor daghulp tot 24-uurs opvang in tehuizen en pleegzorg.

Voor vragen en/of klachten over Bureau Jeugdzorg, de gezinsvoogdij, de Raad voor de Kinderbescherming, zorginstellingen en pleegzorg kunt u terecht bij het AKJ. Bovendien kunt u ondersteuning krijgen bij vragen of klachten over landelijk werkende instellingen voor (gezins)voogdij en jeugdreclassering zoals de William Schrikker Groep of het LJ&R en SGJ en over regionaal werkende instellingen.

AKJ Centraal Bureau en Regiokantoor Noord-Holland
Nijenburg 150
1081 GG Amsterdam
Het AKJ is van maandag tot donderdag bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur
[icon=telefoon] 020 – 521 99 50
[icon=email] info@akj.nl
[icon=website] www.akj.nl

Meer artikelen over Links, Rechten en plichten