Afgewezen in de tweede ronde?

Geplaatst door OCO op 20 april 2012

Goed nieuws! Volgens het Informatiepunt Kernprocedure zijn er dit jaar geen leerlingen uitgeloot in de tweede aanmeldingsronde. Toch zijn er leerlingen die nog geen plekje hebben op het voortgezet onderwijs. Zij zijn afgewezen of hebben zich niet aangemeld in de tweede ronde. Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen schriftelijk afwijzen wanneer zij leerlingen niet geschikt vinden.

Leerlingen zonder plek kunnen zich aanmelden vanaf maandag 23 april op één van de scholen met plaats. Welke scholen dat zijn, vindt u in de downloads onderaan dit artikel. Wees er snel bij. Anders dan in de eerste en tweede aanmeldingsronde worden de aanmeldingen nu op volgorde van binnenkomst behandeld. Uiterlijk 4 juni krijgen aangemelde leerlingen te horen of zij geplaatst zijn.

Oneens met afwijzing
Is uw kind afgewezen in de tweede aanmeldingsronde? Bent u het met de reden hiervan oneens? Maak dan bezwaar. Ouders kunnen binnen zes weken nadat het plaatsingsbesluit bekend werd bezwaar maken bij het schoolbestuur. Na ontvangst van het bezwaarschrift neemt het schoolbestuur binnen vier weken een nieuw besluit. Bel voor tips bij het schrijven van een bezwaarschrift OCO. Gaat u in bezwaar, zorg dan wel dat u uw kind vanaf 23 april aanmeldt bij één van de scholen voor voortgezet onderwijs met plek. Mocht het schoolbestuur positief op uw bezwaarschrift reageren, dan kunt u uw aanmelding op deze school altijd terugtrekken.

Meer artikelen over Blog