Oneens met een toelatingsbeslissing? Ga in bezwaar!

Geplaatst door OCO op 1 augustus 2022
Bent u het oneens met een toelatingsbeslissing? Ouders hebben de mogelijkheid om de school een genomen beslissing te laten heroverwegen. Dit gebeurt door middel van een bezwaarschrift bij het schoolbestuur. Het schoolbestuur neemt vervolgens een nieuw besluit of laat de beslissing in stand.

Checklist bezwaarschrift

Het is aan te bevelen dat het de volgende elementen bevat om in behandeling te worden genomen:

 1. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend.
 2. Verzenddatum, binnen 6 weken na de beslissing waartegen u bezwaar maakt.
 3. De naam en het adres van het desbetreffende schoolbestuur en de school.
 4. De naam van uw kind.
 5. Een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt.
 6. Uw argumenten waarom u het niet eens bent met de genomen beslissing.
 7. Een verzoek aan het schoolbestuur om een nieuw besluit te nemen.
 8. Indien u het bezwaarschrift mondeling wil toelichten een verzoek om een hoorzitting (anders vermelding dat u geen behoefte heeft aan een mondelinge toelichting).
 9. Uw naam en adres.
 10. Uw handtekening.

In welke situaties is bezwaar mogelijk?

De toelatingsbeslissing is als zwaarwegende beslissing  voorzien van een wettelijk omschreven bezwaarmogelijkheid.

Toelating basisonderwijs

 • De leerling niet is toegelaten tot een school voor primair onderwijs, zie voor openbaar onderwijs art. 40 WPO en voor bijzonder onderwijs art. 63 WPO. Hieronder valt ook de beslissing dat een leerling is uitgeloot.

Toelating voortgezet onderwijs

 • De leerling niet is toegelaten tot een school voor voortgezet onderwijs. U maakt bezwaar tegen de weigering van toelating tot de gewenste school op grond van art. 8.8 lid 5 WVO 2020. Hieronder valt ook de beslissing dat een leerling is uitgeloot.

GPO

De de Geschillen Commissie Passend Onderwijs (GPO) behandelt geschillen over toelating van leerlingen in zaken over ‘passend onderwijs’ waarin leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, zie onderwijsgeschillen.nl. Wanneer een geschil in behandeling is bij de GPO wacht het schoolbestuur eerst het oordeel van de GPO af voordat het een beslissing op bezwaar neemt.

Bezig met het schrijven van een bezwaarschrift? Bel OCO!
Meer artikelen over Toelatingsbesluit