Amsterdamse Vakantieschool Taal in augustus 2011 van start

Geplaatst door OCO op 19 april 2011
De Amsterdamse Vakantieschool Taal gaat in augustus 2011 van start. Dit heeft het college van B&W besloten. Talentvolle basisschoolleerlingen krijgen zo de kans om hun taalachterstand in de vakanties in te lopen. De proef loopt het hele schooljaar door. Het is de bedoeling de lessen na de zomer in álle vakanties aan te bieden. De kosten van de proef worden begroot op 300.000 euro.

Talenten onbenut

Gemeente Amsterdam werkt met basisscholen hard aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Toch is er in Amsterdam een groot aantal basisschoolleerlingen dat door een taalachterstand hun talenten niet ten volle kan benutten. Initiatiefnemer wethouder Asscher heeft de ambitie om taalachterstanden maximaal te bestrijden. Gemotiveerde kinderen komen in aanmerking voor de Vakantieschool Taal om versneld hun achterstand inlopen. Kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 kunnen de lessen gebruiken als voorbereiding op de entreetoets, de Citotoets en de brugklas.

Proef met 60 leerlingen

De proef wordt uitgevoerd op drie scholen en gaat van start met ongeveer zestig leerlingen. De geselecteerde scholen hebben hun onderwijskwaliteit aantoonbaar op orde en zijn goed in staat om de cursus uit te voeren.

Ervaring

Om de Vakantieschool Taal goed en zorgvuldig vorm te geven is de kennis, ervaring en medewerking van schoolbesturen, wetenschappers, (onderwijs)professionals, ambtenaren en vrijwilligers van binnen en buiten de stad verzameld. Met behulp van hun ideeën, inzichten en ervaringen is een aantal varianten voor de Vakantieschool onderzocht.

Opzet Vakantieschool Taal

De Vakantieschool Taal heeft de volgende opzet:

 • Een resultaatgerichte en meetbare werkwijze.
 • Het doel is: inlopen van taalachterstand bij leerlingen.
 • Nadruk op woordenschat.
 • Samenwerking met schoolbesturen en basisscholen.
 • Doelgroep: sterk gemotiveerde kinderen uit de bovenbouw met een taalachterstand.
 • Start met groep 7 tijdens de proef.
 • Ouders werken zelf met hun kind door het jaar heen aan het wegwerken van de taalachterstand van hun kind.
 • Uitbreiding van zomervakantie naar het benutten van alle schoolvakanties en van extra onderwijstijd doordeweeks tijdens het schooljaar.

Uitgangspunten college B&W

Voor de realisatie van de Vakantieschool Taal hanteert het college de volgende uitgangspunten:

 • Amsterdam richt zich onverminderd op kwalitatief goed basisonderwijs in het algemeen.
 • Meerjarig initiatief, starten met een proefjaar, later kunnen meer scholen meedoen.
 • In samenwerking met schoolbesturen en scholen starten met ‘de voorhoede’.
 • Tempo: realisatie Vakantieschool Taal afhankelijk van tempo scholen.

Wethouder Asscher nodigt het bedrijfsleven uit om een bijdrage te leveren aan de Vakantieschool Taal. Het ministerie van Onderwijs (OCW) en de gemeente Amsterdam betalen het eerste proefjaar samen.

Meer artikelen over Blog