Lezen


  • Leren lezen op de basisschool

    Op de basisschool leren de meeste kinderen in groep 3 korte woordjes lezen, vanaf groep 4 is er steeds meer aandacht voor begrijpend lezen.
  • Leesplezier thuis en in de klas

    Leerkrachten en ouders stimuleren het leesplezier bij kinderen door dagelijks voor te lezen en in de klas een fijne leeshoek in te richten.