Wat is de voorschool?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 18 oktober 2021
Een voorschool is een kinderopvangorganisatie met een educatief programma (VVE), zoals Piramide of Startblokken. De voorschool is toegankelijk voor alle peuters, maar richt zich vooral op kinderen met een taal- en/of ontwikkelingsachterstand. Na de voorschool gaan veel kinderen naar de vroegschool: groep 1 en 2 van de basisschool met een VVE-programma. Kinderen tussen nul en tweeënhalf jaar kunnen met hun ouders naar de spelinloop.

Wat is de voorschool?

Een voorschool is een kinderopvangorganisatie met een educatief programma (VVE). In Amsterdam kunnen peuters van twee tot vier jaar hier naartoe. De voorschool besteedt aandacht aan taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling (Art. 4 lid 2b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie .

Het doel van de voorschool is dat kinderen hun taal- en/of ontwikkelingsachterstand verkleinen, zodat zij makkelijker kunnen meekomen in groep 1 op de basisschool.

Wat is de vroegschool?

Na de voorschool gaat een kind naar de basisschool. Het is dan gemiddeld vier jaar oud. Een basisschool met een VVE-programma in groep 1 en 2 heet ook wel een vroegschool. Het doel van de vroegschool is dat kinderen hun taal- en/of ontwikkelingsachterstand verkleinen, zodat zij makkelijker kunnen meekomen in groep 3.

Meer weten over de voorschool en vroegschool? Lees dan: ‘Wat is het verschil tussen de voorschool en vroegschool? (VVE)’.

VVE-programma’s

Voorscholen werken met verschillende VVE-programma’s, zoals Piramide of Startblokken. Deze programma’s richten zich vooral op taal, maar ook op rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De gemeente bepaalt welke programma’s voor- en vroegscholen mogen gebruiken.

Wilt u meer informatie over wat kinderen leren op de voorschool? Lees dan: ‘Wat leert mijn kind op de voorschool?’

Voorschool is voor alle peuters

De voorschool is toegankelijk voor alle peuters, maar richt zich vooral op kinderen met een taal- en/of ontwikkelingsachterstand. Heeft uw kind een voorschoolindicatie van het OKT (Ouder- en Kind Team)? Dan loopt uw kind risico op een (taal)achterstand en is het advies dat uw kind zestien uur per week naar een voorschool gaat.

Ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage voor de voorschool. Het maximum wettelijk uurtarief voor de toeslag is 8,46 euro (tarief 2021). Meer weten over de kosten? Lees dan: ‘Wat kost de voorschool?’  

Spelinloop

Is uw kind nog geen twee jaar? Maar wilt u wel dat uw kind met andere kinderen speelt en leert? Dan kan u met uw kind naar de spelinloop. De spelinloop is een gratis voorziening voor kinderen van nul tot tweeënhalf jaar oud. Kinderen kunnen hier met elkaar spelen en een pedagogisch medewerker kan u tips geven over de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast krijgt u informatie over de voorschool en vve. 

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Ontwikkeling voorschool