Examenreglement

Geplaatst door OCO op 28 december 2007

Iedere school heeft een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (pta). In een examenreglement horen de volgende dingen te staan:

  • Hoe school omgaat met onregelmatigheden tijdens het examen en wanneer ze welke maatregel treffen.
  • Alle regels over het schoolexamen.
  • De gang van zaken tijdens het eindexamen.
  • Wie er in de commissie van beroep zitten en hoe je met hen in contact komt.
  • Wanneer een herkansing mogelijk is.

Op 1 oktober van elk schooljaar moet school een nieuw, geldig pta hebben waar je je op kunt beroepen. In een pta staat hoe de examenstof is verdeeld over het schoolexamen en welke lesstof wanneer wordt getoetst. Er staat ook in hoe de cijfers voor het schoolexamen tot stand komen: hoe zwaar alles meetelt, hoe het zit met herkansing, enzovoort. Door het pta komen leerlingen en hun ouders alles te weten over de inhoud en het afnemen van het schoolexamen. Het pta is ook een verantwoording van school aan de Onderwijsinspectie.