Tag: PTA

Medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over PTA

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Regels eindexamen

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Programma van toetsing en afsluiting (pta)

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Schoolexamen

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Examenreglement

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)