Tag: PTA

Regels eindexamen

Uit vraag en antwoord > Eindexamen en diploma

Wat is het programma van toetsing en afsluiting (pta)?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wat is het schoolexamen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over PTA

Uit vraag en antwoord > Instemmingsrecht

Examenreglement

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)