Gratis PC voor brugklassers

Geplaatst door OCO op 2 juni 2008

Amsterdam geeft, net als vorig jaar, computers aan kinderen die opgroeien in huishoudens met een laag inkomen en de overstap maken naar de brugklas of het voortgezet onderwijs volgen. Naar schatting worden er dit jaar zo’n 1500 computers verstrekt.

Nieuw
De PC-voorziening is vanaf dit jaar iets veranderd. Ook kinderen die al op het voortgezet onderwijs zitten, kunnen de PC-voorziening aanvragen. Tenminste als ze op 31 december 2007 nog geen 18 jaar waren en de afgelopen 4 jaar niet eerder een computer van de gemeente hebben gekregen.

Wat is de PC-voorziening 2008?
In het voortgezet onderwijs kom je tegenwoordig niet ver meer zonder computer, printer en internet. De Gemeente Amsterdam vindt dat kinderen die opgroeien in huishoudens met een laag inkomen ook een computer met printer en internet moeten hebben om huiswerk te kunnen maken. Voor hen is er de PC-voorziening 2008.

Voor wie is de voorziening bedoeld?
De voorziening geldt alleen voor Amsterdamse kinderen die naar de brugklas gaan of het voortgezet onderwijs volgen en wonen bij ouders of verzorgers die over 2007 een inkomen hadden rondom het bijstandsniveau.
Wat zijn de voorwaarden?

U kunt de voorziening aanvragen als u een laag inkomen hebt; uw kind op 31 december 2007 jonger was dan 18 jaar en u de afgelopen 4 jaar niet eerder een computer van de gemeente hebt gekregen.

Denkt u dat u recht heeft op de PC-voorziening, maar heeft u eind mei 2008 geen aanvraagformulier ontvangen? Neem dan contact op met DWI via (020) 346 3684.

Meer artikelen over Blog