Voorlezen of voorgelezen worden? De VoorleesExpress!

Geplaatst door OCO op 21 oktober 2021
De VoorleesExpress bevordert de taalontwikkeling van kinderen en vergroot hun leesplezier. De VoorleesExpress koppelt een vrijwilliger aan een gezin. En gedurende twintig sessies gaat de vrijwilliger samen met het kind en de ouders aan de slag met taal en (voor)lezen. De sessies zijn thuis, online of op een openbare plek.

VoorleesExpress: hulp bij voorlezen

Niet alle ouders kunnen voorlezen. Sommige ouders zijn bijvoorbeeld laaggeletterd of analfabeet. Voor die gezinnen kan de VoorleesExpress nuttig zijn.

Gedurende twintig sessies gaan vrijwilligers met het gezin aan de slag met taal en (voor)lezen. Op die manier wordt de taalontwikkeling van kinderen gestimuleerd en hun leesplezier vergroot.

Heeft uw kind een taalachterstand en bent u zelf onvoldoende in staat om uw kind voor te lezen? Neem dan contact op met de VoorleesExpress of de leerkracht. Misschien kan uw gezin gekoppeld worden aan een van de vrijwilligers.

Voorlezen stimuleert taalontwikkeling en vergroot leesplezier

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat ouders de taalontwikkeling van hun kind actief kunnen stimuleren door veel voor te lezen. Kinderen die van jongs af aan veel worden voorgelezen zijn vaak gemotiveerder om zelf te lezen. Bovendien zijn zij vaak leesvaardiger, waardoor zij beter presteren op school.

Wilt u meer weten over leesplezier en leesonderwijs? Lees dan:

Aanmelden als vrijwilliger bij VoorleesExpress

Houdt u van taal en voorlezen? En werkt u graag samen met kinderen en ouders? Dan is vrijwilligerswerk bij de VoorleesExpress misschien iets voor u. De stichting verwacht wel dat vrijwilligers de Nederlandse taal goed beheersen.

Meer artikelen over Ontwikkeling voorschool