Hoogbegaafden in het voortgezet onderwijs, wat werkt, wat kan beter?

Geplaatst door IH op 27 oktober 2014
De laatste jaren zijn er stappen gemaakt in het aanbod van onderwijs aan hoogbegaafden in Amsterdam. Toch is dit onderwijs aan hoogbegaafden nog lang niet waar het zijn moet, met name binnen het voortgezet onderwijs blijft het beleid achter. Bent u een ouder van een hoogbegaafd kind of heeft u om een andere reden een mening over onderwijs aan hoogbegaafden? Deel uw ervaring of suggestie hoe het onderwijs aan hoogbegaafden beter kan!

Onderaan dit artikel kunnen reacties gepost worden.

Voltijds basisonderwijs voor hoogbegaafden

Voltijds basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen is in Amsterdam sinds het schooljaar 2012/2013 mogelijk geworden. Op dit moment wordt het voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen op drie basisscholen in Amsterdam aangeboden. Voor veel ouders van hoogbegaafde kinderen is het een opluchting dat er eindelijk een plek is voor kinderen met een hoger leervermogen om zich te ontwikkelen in een tempo dat bij hen past, in een groep met leeftijdsgenoten. Veel ouders zouden graag zien dat deze positieve ontwikkeling zich uitbreidt zodat er in alle stadsdelen voltijds HB-aanbod is.

Nog geen specifiek aanbod voor hoogbegaafden in het voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs in Amsterdam biedt nog geen voltijds onderwijs dat specifiek ingaat op de behoeften van hoogbegaafde kinderen. Sander Claassen van HB020 geeft aan dat hoogbegaafde kinderen op een heel andere manier leren. Lessen zouden dus anders moeten worden ingericht en persoonlijke coaching is belangrijk. Mocht dit niet plaatsvinden dan worden deze leerlingen veelal gedemotiveerd, gaan ze onderpresteren en kunnen ze afhaken en heel ongelukkig worden. Helaas gebeurt dit nu met heel veel kinderen in Amsterdam, aldus Claassen.

In de brugklas

In het voortgezet onderwijs is de ouder niet meer zo veel aanwezig als op de basisschool. De leerling moet zelf leren om zijn ondersteuningsbehoefte aan te geven en te communiceren over zijn leerstrategie. Zijn mentoren in de brugklas hier voldoende alert op? En hoe gaat het met leerlingen met hoge cijfers die daar weinig voor hoeven doen: hebben ze wel leren leren? Hebben ze straks wel voldoende basis, bijvoorbeeld een woordenschat vreemde talen, om verder te komen. Wat kan de school bieden als het gaat om helpen signaleren en helpen leren leren?

VO samenwerkingsverband passend onderwijs: nog geen beleid

Het Amsterdamse samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs heeft nog geen afspraken gemaakt over het ondersteunen van hoogbegaafde kinderen, zie OCO artikel: Samenwerkingsverbanden moeten nog beleid hoogbegaafdheid ontwikkelen. Op dit moment zijn hoogbegaafde kinderen op het voortgezet onderwijs dus aangewezen op initiatieven van individuele scholen en leerkrachten. Werken deze initiatieven en kunnen zij bijdragen aan het algemeen beleid?

Netwerkavond hb020 over hoogbegaafden in het voortgezet onderwijs

Dinsdag 28 oktober 2014 organiseert hb020 een netwerkbijeenkomst over hoogbegaafdheid in het voortgezet onderwijs in het Caland Lyceum van 16.00 tot 21.00 uur, zie de uitnodiging op de website van hb020.

Update: Inmiddels heeft hb020 ook een verslag van de bijeenkomst geplaatst op het weblog van hb020.