Is schoolzwemmen verplicht?

Geplaatst door OCO op 26 september 2022
Op sommige basisscholen is schoolzwemmen verplicht. Informatie hierover staat in de schoolgids. Scholen die schoolzwemmen verplicht stellen zijn verantwoordelijk voor de kosten. Zij mogen wel een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Is schoolzwemmen op de school van je kind verplicht, maar wil je niet dat je kind meedoet? Dan kun je vrijstelling vragen aan het schoolbestuur.

Schoolzwemmen verplicht? Kijk in schoolgids

Schoolzwemmen is verplicht als dit onderdeel is van het lesprogramma van de school (Art. 41 lid 1 WPO). Daarnaast moet dit als verplichte activiteit in de schoolgids worden genoemd.

Omdat scholen zelf mogen bepalen welke extra onderwijsactiviteiten zij in hun lesprogramma opnemen, verschilt het per school of schoolzwemmen verplicht is. Andere voorbeelden van verplichte, extra onderwijsactiviteiten zijn: schooltuin, schoolkamp en sportdag.

De gemeente Amsterdam organiseert gratis schoolzwemmen voor verschillende leeftijdscategorieën. Scholen bepalen zelf of ze hieraan mee doen en in welke vorm. Meer informatie hierover staat op de website van de gemeente.

Vrijstelling van verplicht schoolzwemmen

Is schoolzwemmen op de school van jouw kind verplicht? En ben je van mening dat dit niet in zijn of haar belang is? Dan kun je bij het schoolbestuur een verzoek tot vrijstelling indienen. De gronden voor vrijstelling staan in de schoolgids. Als je kind vrijstelling krijgt, moet het meedoen aan een vervangende onderwijsactiviteit (Art. 41 lid 2 WPO).

Vervangend lesprogramma

Een leerling hoeft niet deel te nemen aan schoolzwemmen als dit buiten het verplichte onderwijsprogramma valt. In dit geval kun je zelf beslissen of je jouw kind laat deelnemen of niet. Wanneer je er voor kiest jouw kind niet deel te laten nemen en het zwemmen onder schooltijd plaatsvindt, moet de school zorgen voor een vervangend lesprogramma.

Vrijwillige bijdrage schoolzwemmen

De school mag om een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor het schoolzwemmen. Dit mag zowel wanneer het zwemmen verplicht is als wanneer dit niet verplicht is. Ouders hoeven deze bijdrage echter niet te betalen. Leerlingen wiens ouders de vrijwillige bijdrage niet hebben betaald, mogen niet van de activiteit worden uitgesloten (Art. 41a lid 1 WPO).

Verantwoordelijkheid

De school, de groepsleerkrachten, de zwembadexploitant en de zweminstructeurs hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het toezicht tijdens schoolzwemmen. De precieze verantwoordelijkheden en taken staan in het ‘Protocol Veiligheid en Toezicht Schoolzwemmen 2017’.

Meer artikelen over Organisatie basisonderwijs