Is schoolzwemmen verplicht?

Geplaatst door OCO op 20 mei 2009
Wanneer een school schoolzwemmen op het rooster heeft staan, is dit niet altijd verplicht. Daarnaast is de school tijdens het schoolzwemmen verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind.

Schoolgids

Of schoolzwemmen verplicht is, hangt er van af of het in de schoolgids beschreven staat als onderdeel van het onderwijsprogramma. Schoolzwemmen is verplicht als het als onderwijsactiviteit staat vermeld in de schoolgids. De schoolgids wordt elk jaar opgesteld door het bevoegd gezag, d.w.z. het schoolbestuur en de directeur, en dient voorafgaand aan het schooljaar aan de ouders te worden verstrekt. (art. 16 lid 2 jo. art. 13 WPO).

Vrijstelling

Wanneer u van mening bent dat het schoolzwemmen niet in het belang van uw kind is, kunt u bij het schoolbestuur een verzoek indienen om uw kind hiervan vrij te stellen. Vrijstelling wordt alleen verleend als de mogelijkheid daartoe door het bestuur is vastgesteld. De gronden voor vrijstelling zijn dan ook terug te vinden in de schoolgids (art. 16 lid 1 jo. art.12 WPO). Wanneer de vrijstelling is verleend, bepaalt het bestuur welke andere onderwijsactiviteiten daarvoor in de plaats komen.

Extra activiteit

Uw kind hoeft niet verplicht deel te nemen aan schoolzwemmen als schoolzwemmen buiten het verplichte onderwijsprogramma valt. U kunt dan zelf beslissen of u uw kind laat deelnemen aan het zwemmen. Wanneer u er voor kiest uw kind niet deel te laten nemen, moet de school ervoor zorgen dat er een vervangend programma is wanneer het zwemmen onder schooltijd plaatsvindt.

Vrijwillige bijdrage

De school mag u om een vrijwillige bijdrage vragen voor het schoolzwemmen. Dit mag zowel wanneer het zwemmen verplicht is als wanneer het niet verplicht is. U mag weigeren deze bijdrage te betalen. Uw kind mag dan alleen worden uitgesloten van het schoolzwemmen, wanneer dit niet verplicht is. Wanneer het schoolzwemmen verplicht is, mag uw kind hier niet van worden uitgesloten. Meer informatie over vrijwillige ouderbijdrage leest u in het artikel ouderbijdrage.

Verantwoordelijkheid

Het is natuurlijk belangrijk dat de veiligheid van uw kind tijdens het schoolzwemmen gegarandeerd is. De school is hier samen met het zwembad verantwoordelijk voor. De zwembadbesturen en zwembadorganisaties hebben een protocol opgesteld over deze verantwoordelijkheid. In dit protocol staan de gedragsregels voor docenten en het zwembadpersoneel tijdens het schoolzwemmen. Het uitgangspunt is dat de school eindverantwoordelijk is en het zwembad medeverantwoordelijk.

Informatie: schoolgids
Beslissing: bestuur van de school
Bezwaar: klachtencommissie
Vindplaats: artikel 16 WPO (Wet op het primair onderwijs)